hobu-groen

De Regenboog: een Groene Kerk

In oktober 2016 heeft de Regenboog zich samen met de andere wijkgemeenten van de Protestantse gemeente Leiden aangesloten bij de Groene Kerk (www.groenekerken.nl). In de komen­de tijd zal hieraan geregeld aandacht worden besteed waarbij de groene draad duurzaam­heid en rentmeesterschap is. De start wordt gemaakt tijdens de viering van 15 januari 2017.

Als teken dat de Regenboog een groene kerk is hebben we een bordje met de tekst ‘Wij zijn een groene kerk’ gekregen dat buiten op een duidelijk zichtbare plek op de kerk zal worden bevestigd. Tijdens de viering zal het bordje worden gepresenteerd.

In de viering zal er ook een moment zijn waarop uw actieve inbreng wordt gevraagd om met elkaar een beeld te geven van waar wij aan denken bij duurzaamheid. Het gaat om trefwoorden die aangeven wat duurzaamheid is en waarom we ons er verantwoordelijk voor voelen. Op die manier maken we gezamenlijk de groene draad van duurzaamheid en rentmeesterschap concreet.

Op dit moment wordt de Regenboog door deskundigen beoordeeld op haar groenheid. Een rapport hierover wordt later in 2017 verwacht. Dit rapport is de basis voor maatregelen om de Regenboog te vergroenen. Daarover komt dus later meer. Op 15 januari krijgt u op een informatiemarkt in aansluiting op de viering wel al informatie over hoe u uw eigen huis kunt verduurzamen.

Informatiemarkt duurzame Merenwijk

 “Energie in de Merenwijk” richt na afloop van de viering op 15 januari 2017 in de Regenboog van 12 – 13 uur een informatiemarkt in. Daar zijn ook Merenwijkers welkom die niet aan de dienst deelnemen.  Op de informatiemarkt hebben bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met:

De mogelijkheden voor energiebesparing in woningen, gepresenteerd door Energie in de Merenwijk, de wijkambassadeur van Ga Goed Leiden in de Merenwijk;

  • De Merenwijk is gebouwd in de jaren ’70 van de vorige eeuw, net tijdens de eerste oliecrisis. Aandacht voor isolatie van woningen was er nog nauwelijks. Inmiddels is dat veranderd. Klimaatverandering maakt mensen bewust van de noodzaak om ons energieverbruik te minimaliseren en zo veel mogelijk duurzaam op te wekken. Maar mensen denken ook aan de hoogte van de energierekening of het verbeteren van het comfort.
    Energie in de Merenwijk werkt samen met bewoners aan het verduurzamen van onze woningen. Op de informatiemarkt komen bezoekers meer te weten over makkelijke maatregelen tegen tocht en vocht, over de voordelen van vloer- en gevelisolatie, dubbel glas of HR++ glas en maatregelen aan het dak. Ook is er informatie over de subsidies van de gemeente en het rijk. Kom ook om de warmtefoto’s van huizen van uw buren te bekijken.
  • De mogelijkheden van zonnepanelen op je dak, gepresenteerd door Energiek Leiden; Veel mensen overwegen om zonnepanelen te laten installeren op hun dak. Er zijn ook veel vragen over. Welke panelen moet ik kiezen? Is mijn dak wel geschikt? Wat kost het en wat levert het op? Die vragen kunnen besproken worden met Energiek Leiden, de organisatie die al 10 jaar zonnepanelen promoot in Leiden. Ook is er informatie hoe mensen die geen geschikt dak hebben, toch gebruik kunnen maken van de aantrekkelijke verrekening van de stroomopbrengst van zonnepanelen via de energierekening: het zogenaamde salderen. Deelnemers aan een collectief zonnedak in een postcoderoos maken ook gebruik van deze aantrekkelijke verrekening. Bezoek de stand om kennis te maken met de mogelijkheden en stel de vragen die u heeft over zonne-energie.
  • De plannen voor een voedselbos in de wijk. Een groep enthousiaste Merenwijkers werkt aan het inrichten van een voedselbos. Het idee is om zo’n bos in te richten op de groenstrook langs het spoor. In een voedselbos worden natuurwaarden in een gebied gecombineerd met een duurzame manier om voedsel te produceren. De groep werkt samen met mensen van Lekkerlandgoed, het voedselbos in Haarzuilens aan een ontwerp voor de inrichting en er is geld voor de aanleg uit het Leidse budget voor wijkinitiatieven. In de stand kunt u kennisnemen van de ideeën en u kunt zich aanmelden om mee te helpen.
  • Biodiversiteit in onze wijk en de Broek en Simontjespolder. De Merenwijk is een groene wijk aan de rand van het buitengebied. We wonen aan de grens van het Groene Hart en de ecologische hoofdstructuur. Daarmee is de wijk een belangrijke overgangsgebied tussen natuurgebied en stadsnatuur. De gemeente wil de stadsnatuur in de stad verder ontwikkelen en versterken. Dat doet ze bijvoorbeeld door het ontwikkelen van het Singelpark, door het zichtbaar maken van de onderwaternatuur in de waardgracht en door groenstroken bijvriendelijk in te richten. Ook wordt het groen houden of maken van tuinen bevorderd en is er subsidie mogelijk voor groene daken. Merenwijkers en de medewerkers van de kinderboerderij spelen een belangrijke rol in de uitvoering van deze ideeën. Maak kennis met de natuur in en vlak buiten onze wijk en vraag naar de mogelijkheden om actief te worden.

De Regenboog is een Groene Kerk geworden!
Misschien heeft u er iets over gelezen in het Leids Dagblad of Reformatorisch Dagblad: Met de aanmelding van vijf geloofsgemeenschap­pen van de Protestantse gemeente Leiden (PgL) bij het platform GroeneKerken werd de grens van 100 kerken overschreven. Dit was aanleiding voor veel publiciteit en een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse kerk op vrijdag 7 oktober. Eén van de sprekers was wethouder Paul Dirkse (Onderwijs, Sport en Duurzaamheid) die zijn waardering uitsprak voor het initiatief. Ook de scriba van de Protestantse Kerk Nederland, René de Reuver, sprak inspirerende woorden.

Zaterdag 8 oktober werden we als Leidse kerken eveneens in het zonnetje gezet tijdens de landelijke Groenekerkendag in Ede,
georganiseerd door het platform GroeneKerken. Dit evenement werd alweer voor de vijfde keer gehouden. Het was een inspirerende dag, vol spraakmakende sprekers en workshops.  U kunt hier meer over lezen op de website van het platform.

Als eerste concrete stap als groene kerk gaan we in de Regenboog fairtrade koffie en thee schenken. Als u een tip heeft voor lekkere soorten houden we ons graag aanbevolen. Daarnaast zullen we overstappen op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

In volgende bulletins zal ik u op de hoogte houden van de verdere acties vanuit het duurzaamheidsproject. Wilt u meedenken? Mail naar Heleen Hoogvliet (ik zit namens de Regenboog in de werkgroep Duurzaamheid ‘Investeren om te besparen’)

De Regenboog heeft de ambitie om een Groene Kerk te worden!
Eind 2015 is een initiatief ontstaan in de PG Leiden om de Protestantse Kerken in Leiden meer duurzaam te maken.
Vertegenwoordigers uit de Hooglandse Kerk, de Marekerk, de Verbinding (= Maranathawijk en Vredeskerk) en de Regenboog vormen de werkgroep “Investeren om te besparen”.

Samen met EnergiekLeiden is de eerste stap om de kerkgebouwen te inventariseren om, waar mogelijk, verduurzaming van de energiebehoefte en energiebesparing te stimuleren. Onderzoek naar duurzaam inkopen van energie en mogelijkheden om zelf duurzaam energie te kunnen opwekken heeft ook hun aandacht.
Een Groene Kerk worden kan veel meer inhouden. Een kerk kan een plek zijn waar oog en aandacht is voor duurzaamheid, zorg voor de schepping, geven om de ander en samen aan de slag met rentmeesterschap.
De vier Leidse Kerken trekken hierin samen op; allen hebben zich aangemeld bij het platform GroeneKerken Nederland
Ongetwijfeld hoort en leest u in de komende maanden meer over dit project. Namens De Regenboog zit Heleen Hoogvliet in de werkgroep. Wilt u meedenken? Mail naar Heleen

Stichting Beheer,
Heleen Hoogvliet; Jenny de Bolster