In de komende tijd wil ik graag drie gespreksgroepen starten. We gaan verder met de groep ‘Bijbelse bezinning bij je thuis’, de groep die voor de zomer online bij elkaar kwam. Waarschijnlijk kunnen we nu gewoon weer bij elkaar komen in de Regenboog. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Verder wil ik starten met een gespreksgroep rondom het ouder worden, om samen te verkennen hoe geloof en zingeving hier een ondersteunende rol in kunnen spelen. In de adventstijd start er weer een kring over muziek en liederen in de Advents- en Kersttijd. Meer details en data volgen in de digitale nieuwsbrief en op de website. Mocht u hierover al iets willen vragen, neem dan even contact met me op via 06-40425789 of ds.regenboog@gmail.com