LAUSATO SI

‘Allerhoogste, almachtige, algoede Heer,
U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening . . .
Geloofd zijt Gij, mijn Heer.’

Theo Scholtes was voorganger in de Regenboog. In zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd fotograaf. Zijn Franciscaanse wortels komen tot uiting in de natuurfoto’s die momenteel in de Regenboog te zien zijn.