Langzaam maar zeker komt Nederland weer in beweging. Het dagdagelijkse ritme komt weer op gang. Zo ook in de Regenboog. Als u dit leest, ligt de startzondag van het nieuwe seizoen al weer achter ons. Een seizoen dat in het teken zal staan van 500 jaar reformatie.
Binnen de Regenboog is er nagedacht hoe we deze mijlpaal in onze Christelijke Kerkgeschiedenis handen en voeten kunnen geven binnen de gemeenschap. We zijn uitgekomen bij het jaarthema: ‘Wat is ten diepste onze bron?’

Op de startzondag hebben we daartoe een eerste aanzet gegeven. Zelf probeer ik mij te laten inspireren door voor mijzelf op deze vraag een antwoord te vinden. Zo neem ik momenteel dagelijks het boek van Anselm Grün in handen met de titel: ‘Kom naar de Bron’. Elke dag lees ik een stukje en laat dat door mij heen gaan. Een prachtige manier om het jaarthema tot een persoonlijk thema te
maken. Heeft u ook een tip? Laat het weten. Het Bulletin kan ook een bron zijn!

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster