Het eeuwenoude kloosterleven inspireerde ons tot dit initiatief dat driemaal in het komende seizoen zal plaatsvinden. Net als toen, zullen we eenvoudig eten en drinken. Een kom soep en brood of een eenvoudige hoofdmaaltijd en een glas water kunnen de ‘kloosterlingen’ deze avond verwachten. Twee van hen hebben een tekst bij zich die zij zullen voorlezen. Daarna zullen beiden na het lezen geïnterviewd worden: wat maakte dat zij deze tekst kozen, welke boodschap willen zij de disgenoten meegeven? Vervolgens kunnen ook de aanwezigen wellicht nog een vraag stellen maar ook zelf in gesprek gaan. Zij hoeven niet zoals eertijds de hele tijd te zwijgen.

De eerste maaltijd is op 14 oktober zullen Magda Römgens en Ingrid Weitenberg een verhaal meebrengen. De maaltijd start om 19.00 uur. U wordt om 18.45 uur in de Regenboog verwacht.

Concreet:
Enkele malen in het jubileumjaar koken om beurten 3 of 4 mensen een eenvoudige maaltijd op een avond door de week voor maximaal 30 à 40 mensen.
Tijdens die maaltijd wordt iemand geïnterviewd naar aanleiding van een door hem of haar gekozen tekst, spreuk of lied. Dit wordt door een interviewer goed voorbereid. Het gaat dus om een maaltijd met een inspirerend en bezinnend karakter.
Mijn vraag aan u is: wie zou willen meehelpen bij de realisatie van dit idee?
Wie kent een dergelijke inspiratie en zou zich willen laten interviewen?
Of kent u iemand voor wie dat geldt?
Wie zou mee willen werken met een concept-verhaal? En/ of: met de organisatie van een en ander?

Reageren kan naar Heleen Gombert tel nr. 071 5218824 of hgombert.terbeek@casema.nl

De refter van ons klooster biedt plaats aan 20 kloosterlingen. Dus wacht niet te lang met opgeven. Dat kan bij dehaantruus@gmail.com