In september 2021 bestaat onze oecumenische geloofsgemeenschap 50 jaar. Aan de viering van dat gouden jubileum wordt hard gewerkt. Er ontstaan een aantal mooie ideeën.

Het plan is om naast de “gewone” activiteiten die in de Regenboog plaatsvinden, een jaar lang, van september 2021 tot en met september 2022, iedere maand iets bijzonders te plannen, een soort feestkalender.
Een van de ideeën is om enkele keren “Een maal met een verhaal” te organiseren.

Dat idee is gebaseerd op de inspirerende maaltijden in de kloostergemeenschappen. Daar werd en wordt ook nu nog vaak in alle rust gezamenlijk gegeten en wordt tijdens de maaltijd een gedeelte uit de bijbel of een andere tekst met een religieus karakter voorgelezen ter inspiratie van de kloosterlingen.

Concreet:
Enkele malen in het jubileumjaar koken om beurten 3 of 4 mensen een eenvoudige maaltijd op een avond door de week voor maximaal 30 à 40 mensen.
Tijdens die maaltijd wordt iemand geïnterviewd naar aanleiding van een door hem of haar gekozen tekst, spreuk of lied. Dit wordt door een interviewer goed voorbereid. Het gaat dus om een maaltijd met een inspirerend en bezinnend karakter.
Mijn vraag aan u is: wie zou willen meehelpen bij de realisatie van dit idee?
Wie kent een dergelijke inspiratie en zou zich willen laten interviewen?
Of kent u iemand voor wie dat geldt?
Wie zou mee willen werken met een concept-verhaal? En/ of: met de organisatie van een en ander?

Reageren kan naar Heleen Gombert tel nr. 071 5218824 of hgombert.terbeek@casema.nl