Laat ze niet vallen!

Dit jaar staat het Diaconaal Weekend in het teken van ongedocumenteerden in onze stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren.
Ze zijn ontheemd, hebben geen thuis, een onveilige woonplek, spreken vaak de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen enkel recht op inkomen.
De sluiting van de bed, bad en broodvoorziening in Leiden midden in de coronacrisis heeft een grote groep Leidse ongedocumenteerden in problemen gebracht.

LOF

Het Leidse Ongedocumenteerden Fonds is een kersvers gezamenlijk initiatief van diverse steunorganisaties in Leiden. Met haar naam wil men enerzijds duidelijk maken dat zij alle lof hebben voor mensen die spontaan bijdragen aan dit noodfonds en daarmee ook tonen dat zij hart hebben voor het lot van ongedocumenteerden in onze regio. Anderzijds laat de naam ook zien dat het een noodvoorziening is in antwoord op beleidsbeslissingen die het Leids humanitair daglicht niet kunnen verdragen.
Iedereen die een steentje wil bijdragen aan dit fonds, kan een bedrag overmaken op rekening:
NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF.
Dat geld wordt dan geoormerkt en ter beschikking gesteld aan partnerorganisaties die concrete hulp geven aan ongedocumenteerden in Leiden e.o.

Uitgebreide achtergrond informatie kunt u hier (in pdf) downloaden.