Samen met studenten van de Hoge School Leiden (Toegepaste Psychologie) heeft DEM een enquête ontwikkeld om het draagvlak en de behoeften van Merenwijk bewoners (zowel huiseigenaren als huurders) te polsen. voor individuele of collectieve acties ten behoeve van de energietransitie en (in tweede instantie) hoe DEM ze daarbij kan helpen/waar wij onze aandacht op zouden moeten richten.

De enquête duurt 5 tot 10 minuten en met de uitkomsten wil men kijken hoe de inwoners van de Merenwijk (beter) geholpen kunnen worden met duurzame maatregelen in en om het huis. Dit om de energietransitie in de Merenwijk zo goed mogelijk voor te bereiden en op een goede manier met de gemeente en andere partijen te kunnen samenwerken.
Vanuit de Hoge School is aangegeven dat er tenminste 100 respondenten moeten zijn om serieuze conclusies te kunnen trekken. Nu ook de gemeente heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten, wil DEN deze 100 deelnemers helemaal graag halen.

De enquete is online in te vullen via deze link. Het kan anoniem ingevuld worden. Alleen als je kans wil maken op een LED lamp, dan moet je een e-mail adres achter laten.