Toen ik voor het eerst in de Regenboog mocht voorgaan (2009), werd mij gevraagd om zelf liederen uit te kiezen. Iets wat ik in de Katholieke Kerk niet gewend was. Daar doet de dienstdoende organist het aan de hand van richtlijnen die er zijn voor de zondagsliturgie. Tevens werd mij gevraagd om zowel liederen uit het Liedboek als uit de Gezangen voor Liturgie liederen te kiezen, zodat zowel de protestante als de katholieke leden van de gemeenschap zich zouden herkennen en thuis voelen in de muziek.

Nu krijg ik af en toe de vraag naar de keuze van de liederen. Het lijkt alsof er alleen nog maar uit het (Nieuwe) Liedboek wordt gekozen. Op die vraag wil ik graag even ingaan. De keuze van de liederen heeft namelijk te maken met twee veranderingen.
Allereerst kwam er in 2013 het Nieuwe Liedboek uit met een enorme nieuwe keuze wat liederen betreft. Daarbij heel veel liederen uit de Gezangen voor Liturgie. Daarna werden in onze kerkzaal beamers geïnstalleerd. Om de liederen te mogen projecteren, is er een abonnement genomen op de digitale versie van het Nieuwe Liedboek. De Gezangen voor Liturgie biedt deze mogelijkheid nog niet. Daarbij hangt aan dit alles een financieel plaatje dus…
En dan komen we bij de keuze van de liederen.
Zelf let ik er nog steeds op dat er een balans is tussen ‘katholieke’ en ‘protestante’ liederen in een viering, alleen….. ze staan wel allemaal in het Nieuw Liedboek waardoor ze allemaal geprojecteerd kunnen worden.Met deze uitleg hoop ik de vragen die hier over leven, beantwoord te hebben. Heeft u een vraag, kom dan naar mij toe. Samen kunnen we naar een antwoord zoeken.

 

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster