Woest en leeg was het stukje grond aan de parkkant van de Regenboog niet. Er groeiden wat verwaarloosde struiken die eens per jaar door de gemeente rigoureus werden “gesnoeid” en er lag vooral heel veel zwerfvuil. Geen gezicht, vond een aantal leden van de Oecumenische Geloofsgemeenschap De Regenboog. Rond 2011 ontstond het plan om er een kerktuin te scheppen. Een plan dat paste in het streven van De Regenboog om meer naar buiten te treden, zichtbaar te zijn in de wijk. Toestemming van de gemeente Leiden was er al snel en toen begon het grote ontginnen. Dagenlang is er met man, vrouw en macht gespit. Vele kilo’s bouwafval bleken in de grond te zitten, die bovendien ook flink verbeterd moest worden met compost en tuinaarde.
Daarna begon het echte tuinierswerk: de beplanting. Maar hoe aan de nodige planten te komen? Dat bleek geen enkel probleem: uit alle hoeken van de Merenwijk kregen we planten aangeboden van mensen die zich bij de Kerktuin betrokken voelden. Gemeenteleden kwamen met stekjes van planten uit eigen tuin, van imker Aad Wolfers kregen we een kruiwagen vol bijenplanten.  Er hoefde vrijwel niets te worden aangekocht. Vanwege de twee grote bomen die in de tuin staan, is er vrij veel schaduw en kan de grond vooral in de zomer erg droog worden. Een punt van zorg.

Vanaf het begin was het de bedoeling om een echte “Kerktuin” te maken. U vindt er dan ook veel planten die in de bijbel voorkomen of waaraan bijbelse legenden zijn verbonden zoals: Salomonszegel, Sint Janskruid, Lievevrouwenbedstro, Mariatranen, Judaspenning.  Maar dat niet alleen: er is bijvoorbeeld ook een kleine kruidenhoek, met onder andere Rozemarijn, Salie, Tijm en Marjolein. Ieder jaar krijgen we een flinke krat bollen van een kweker uit Katwijk. Dat betekent hard werken in het najaar maar de beloning volgt in het voorjaar: de tuin is dan een kleine geurende Keukenhof!

In de 10 jaar dat de tuin nu bestaat, is een klein paradijsje ontstaan. Wanneer we in de tuin aan het werk zijn, zo eens per 2 weken, krijgen we veel positief commentaar en wekelijks lopen er Merenwijkers een ommetje in onze Kerktuin. U bent er van harte welkom!
Heleen Gombert