In september 2016 moest de Italiaanse gemeenschap (KIM) vanuit Warmond naar de Regenboog in Leiden verhuizen. Nu 5 jaar later verhuizen ze terug naar Warmond. Hoe hebben zij de Leidse periode ervaren? Benedetta Nati kijkt er met plezier op terug. ‘We hebben ons zeer welkom gevoeld. Onze vieringen werden af en toe bezocht door de Nederlandse kerkgangers en andersom hebben enkele van onze kerkgangers af en toe de Nederlandse dienst bijgewoond.’  De vieringen van het KIM sloten aan op onze eigen viering. Tijdens de tussenliggende momenten was er altijd even tijd om elkaar te begroeten, een praatje te maken of bijvoorbeeld een markt te organiseren t.b.v. liefdadigheidswerk. Deze samenwerking zette zich de laatste jaren ook door bij de verschillende catechese groepen. “Wij hebben mooie herinneringen aan het langsbrengen van de zelf geknutselde adventskrans of het leren maken van de Palmpaasstokken en de gezamenlijke Palmpaasprocessie in de kerk. Onze samenwerking ging altijd gepaard met wederzijds respect en nieuwsgierigheid met af en toe zelfs een kleine samenvoeging van tradities!” aldus Benedetta.

Voor de KIM is de mogelijk gekomen om naar Warmond terug te verhuizen. Ze zullen nu gebruik gaan maken van de Matthiaskerk. Een niet onbelangrijk voordeel is dat daarmee de mogelijkheid zich voordoet om de vieringen  om 10:00 te houden. Het zorgt er ook voor dat hun priester(s) de combinatie met de zustergemeenschappen in Den Haag en Amsterdam op zondag makkelijker kunnen bedienen. De verwachting is ook dat voor de gelovigen uit Lisse en Noordwijk, die door de verhuizing naar Leiden moesten afhaken, weer bij de vieringen in Warmond zullen aansluiten. Een positieve neveneffect aan dit afscheid.

“Wij hebben ons altijd zeer welkom gevoeld in de Regenboog en willen jullie hier dan ook  hartelijk voor bedanken.”  Als afscheidscadeau heeft men gekozen voor een olijfboom en een houten kruis met vredesduif (gemaakt in Zuid-Tirol) “Symbolen van kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld.”

Op donderdag 15 april heeft de tuingroep zich ontfermd over de olijfboom en deze een mooi plaatsje gegeven in de kerktuin. Zo zijn we als Regenboog een vijgenboom en een olijfboom rijk!