De laatste weken hoor je in Nicaragua weinig over (toenemende) coronavirus perikelen. Daarom blijven we voorzichtig stapjes nemen om op een verantwoorde wijze `te flexibiliseren`. De activiteitenclub is sinds oktober heropend met alleen leden van het gemeenschapshuis (3) en een deelnemer die in de buurt woont. Achter in de tuin van het gemeenschapshuis, om het op straat zijn te beperken. Dat was een eerste stap, wachtend op de tweede stap: opening voor al onze deelnemers. Stap 1½ is inmiddels gezet: nog niet open voor alle deelnemers, maar voor de deelnemers die dichter in de buurt wonen. Dus vanaf 1 februari komt William weer twee middagen mee draaien en op andere middagen komt Renee. Waardoor we het aantal deelnemers per middag op max. 5 houden. En afstand kunnen bewaren tussen de werktafel van de een en de ander.

Wilfredo
Per 1 maart is er een geheel nieuwe deelnemer Wilfredo, die al een tijdje geleden met zijn moeder was komen vragen of hij ook naar de club mocht komen. Maar die we op dat moment nog geen groen licht konden geven. Wilfredo heeft jaren op de speciale school gezeten. Er is er 1 in Juigalpa. Maar zijn moeder is niet erg positief over zijn leerresultaten daar. Op mijn vraag wat hij daar geleerd heeft aan cognitieve vaardigheden antwoordde ze: `niets`. Na de speciale school, die leerlingen tot ongeveer 15 jaar accepteert, is er geen vervolg alternatief vanuit het Ministerie van Onderwijs. Sinds wij de Fundacion zijn begonnen is er in ieder geval een klein alternatief: de activiteitenclub voor een beperkte groep deelnemers met een intellectuele beperking.
Nu is Wilfredo zijn kennismakingsperiode begonnen van 6 weken, waarin we hem willen leren kennen, zien of de club een goed alternatief voor hem is en wat hij van ons nodig heeft. Hij komt in deze periode twee middagen meedraaien: een middag dat ze piñatas maken (papier plakken op een ballon en daarna versieren met crêpe papier) en een andere middag dat ze bloemen schilderen, gemaakt van plastic flessen, om zijn voorkeuren en vaardigheden beter te kunnen observeren.

Onderwijs
Een feit is dat de kwaliteit van het onderwijs in Nicaragua laag is. En in de loop der tijd eerder slechter dan beter is geworden… Van lager onderwijs tot diverse universiteiten. Het feit dat je niet kunt blijven zitten op de basisschool en verder geen speciale ondersteuning krijgt, geeft al te denken. Afgelopen jaar zijn door het coronavirus veel kinderen niet naar school geweest.  Ze zouden online lessen hebben moeten volgen of huiswerk per whatsapp hebben moeten aanleveren, maar niet iedereen in Nicaragua  heeft die mogelijkheden. Nicaragua behoort tot de armste landen van het continent. Een groot deel van de bevolking leeft van informele baantjes en een uitkeringssysteem is hier niet. Dus veel leerdoelen zijn afgelopen jaar niet gehaald door veel leerlingen. Maar op bevel van hogeraf moesten alle leerlingen bevorderd worden naar het volgende leerjaar…

Het is duidelijk dat de regering niet de meerwaarde ziet van goed opgeleide jeugd.

Tot slot
Tot nu toe houden we het virus buiten de deur, maar we blijven zeer alert op de mogelijkheid van een opleving van het virus. De tijd zal leren wanneer we stap 2 kunnen zetten, het openstellen van de activiteitenclub voor alle deelnemers. In deze tijd leeft u niet alleen met ons mee, maar wij ook met u vanwege alle beperkende maatregelen in Nederland, die welzijn en verbondenheid bemoeilijken. Laten we elkaar blijven inspireren!

Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl
Giften via : www..org