Wellicht heeft u bij het lezen van de titel van dit artikel met de wenkbrauwen gefronst en gedacht: Allerzielen…??? Dat is toch pas in november? Ja dat is zo maar toch wil ik u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in deze.

2 nov - 1Vorig jaar bestonden er plannen om de mensen van de wijk te betrekken bij de gedachtenis van onze dierbaren. Helaas, door te weinig voorbereidingstijd heeft dat toen niet door kunnen gaan. Dit jaar hebben Joke Langeveld (AKM) en ondergetekende ons al vroeg ingezet om de ideeën die bestonden uit te werken. Dat is gebeurd onder de titel: “ALLERZIELEN BUITEN”.
We zijn al enige tijd bezig met de voorbereidingen, maar voor de concrete invulling hebben we hulp nodig van veel mensen van onze gemeenschap. De leden van de werkgroepen waar we een beroep op doen zijn onlangs benaderd. Maar misschien voelt u zich ook aangesproken. Daarom dit artikel.

 

Wat gaan we doen?  Uit ons verslag:
Datum van de activiteit: woensdag 2 november 2016
Tijd: 17.00 – 19.00 uur.
Doelgroep: alle inwoners en passanten van de Merenwijk Leiden.

Ambiance:
Het kerkelijk centrum de Regenboog zal aan twee kanten open staan om iedere passant welkom te heten. Buiten aan beide kanten is er verlichting door middel van grote, witte, graflichten. Aan de voorkant zal in de hal een houten boom worden opgesteld waar mensen hun briefjes met de naam van hun dierbare kunnen ophangen. Daar zal ook gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken.
Aan de achterkant zal de groene hulsboom rechts van de kerk (achter) als gedenkboom gebruikt worden. In de ontmoetingsruimte is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken.Voor ieder die dat wil is er een mogelijkheid om een kop koffie/thee te drinken en eventueel een persoonlijk gesprek te hebben. (tot zover uit de verslaggeving)

Kortom het kerkelijk centrum zal een ontmoetingsplaats zijn en gelegenheid bieden een dierbare overledene te gedenken.
Om dit te realiseren hebben we de taken verdeeld over verschillende werkgroepen. Tevens hopen wij dat velen van u willen helpen met o.a. flyers te verspreiden door de Merenwijk. Dit zal half oktober plaats moeten vinden.

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u Joke Langeveld of mijn persoontje benaderen. Na de zomervakantie hoort u hier meer over.
Samen mogen we hieraan handen en voeten geven. Samen staan we sterk!
Mede namens Joke Langeveld,
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster