Sinds ik las dat monniken elke gast ontvangen alsof het Christus zelf zou kunnen zijn, neem ik, als ik gebeld word, een klein momentje voordat ik oppak: misschien is dit wel iemand die me iets van God gaat laten zien. Die kleine voorbereiding zorgt ervoor dat ik, ook al komt een telefoontje altijd onverwachts, gastvrijer ben en de ander beter kan ontvangen.

Filoxenia, dat is het Griekse woord voor gastvrijheid. Het betekent: de liefde voor de vreemdeling. Een gevaarlijke onderneming, die gastvrijheid. Want je weet nooit wie je ontmoet, maar als je van tevoren regels gaat stellen aan de gast, blijft er van echte gastvrijheid weinig over.
In de jaren ’70 namen de nieuwe bewoners van de Merenwijk het risico. Ze vormden met elkaar een gemeenschap, en waren te gast bij
elkaar. Zonder de eigen afkomst te verloochenen, schoven ze bij elkaar aan tafel.
Oecumene – Regenbogers zijn soms bang dat dat iets van vroeger was. Dat de vrolijke, optimistische stemming van toen ijdele hoop bleek te zijn. De kerken zijn niet één geworden. Toch denk ik dat die vrolijkheid niet zonder reden was. Die vrolijkheid had te maken met de ontmoeting: dat mensen elkaar herkenden, en elkaars verschillen erkenden.

Wat als we, met die vrolijkheid in gedachten/in ons hart, op zoek gaan naar wat oecumene vandaag de dag kan betekenen?
Bij oecumene hoort een nieuwsgierige blik, respect voor de ander maar ook voor jezelf. Openheid behoort tot het DNA van de Regenboog. En dat is waardevol in deze tijd van filterbubbels. Die overtuiging hoef je niet onder stoelen of banken te steken, juist die boodschap mag je van de daken schreeuwen! Het is dan ook goed dat de Regenboog naar buiten gaat en partnerschappen aangaat in de wijk zoals met de huiswerkbegeleiding en de voorleesgroep.

Veel Regenbogers dromen van de Regenboog als open huis in de Merenwijk, een plek waar iedereen welkom is. Zo’n plek is gevuld met verhalen. Je wordt er welkom geheten. Er wordt niet geprobeerd je te overtuigen of bekeren, nee, je wordt gastvrij ontvangen in de traditie. Hoe kunnen we in onze communicatie en met ons gebouw die gastvrijheid vormgeven?Als je een tijdje meedraait in een geloofsgemeenschap, zul je merken waar het om gaat in de kerk: de ontmoeting met God (mystiek), de gemeenschap met elkaar (koinonia), en de dienst aan elkaar (diakonia). Dat willen we hier met elkaar beleven. Niet alleen in de viering, maar ook bij onze andere activiteiten en ontmoetingen. En wat is het mooi om die drie ook te ervaren tijdens ons werk in de werkgroepen en besturenIn de vorige Bulletins heb ik u op de hoogte gehouden van onze plannen in het kader van ‘Kijken met andere ogen’. We hebben ingezet op drie thema’s: eigen kracht, presentie en ontmoeting. Het verslag van Kijken met andere ogen stuur ik u graag op. Stuur mij even een mailtje op nora.luning@gmail.com als u deze wilt ontvangen!

In de viering van 19 mei heb ik afscheid genomen van de Regenboog. In de tijd dat ik hier heb gewerkt, ben ik deel geweest van een bijzonder warme gemeenschap. In de Regenboog heb ik geleerd wat de waarde is van een geloofsgemeenschap. Het is een plek in de maatschap­pij waar het goede ter sprake komt, en waar echt naar elkaar omgezien wordt. De Regenboog is een unieke plek in de Merenwijk, en ik ben blij en dankbaar met jullie kennisgemaakt te hebben!
Noortje Luning
nora.luning@gmail.com