Op zondag 1 december heeft de geloofsgemeenschap afscheid genomen van dominee Hans Snoek. Bij het begin van zijn werkzaamheden voor de Regenboog werd hij nog geïntroduceerd als: “onze vaste gastpredikant”, die “het komende jaar” met enige regelmaat hoopte voor te gaan. Maar het werden drie jaren en naast voorgaan in de vieringen heeft hij ons ook met mooie avonden rond diverse thema’s geleid.
Na de dienst sprak Hans als eerste zijn dankbaarheid uit jegens de Regenboog. Hij refereerde daarbij aan het unieke karakter van de Regenboog waarbij het niet aankomt uit welke richting je afkomstig bent, maar het juist gaat om met elkaar een levende gemeenschap te vormen. Hij was blij dat hij de afgelopen drie jaren ervaring heeft mogen opbouwen bij ons.
Truus de Haan, voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, richtte in haar dankwoord de aandacht op Hans als leraar. Een mooie aanvulling voor de Regenboog. Hans heeft ons in de afgelopen periode in zijn uitleg van de lezingen nieuwe perspectieven laten zien. Bijzonder was daarbij zijn liefde voor Israël, het land, waar deze verhalen zich afspelen. Uiteraard kon een stoffelijk blijk van onze waardering niet achterwege blijven.