Voldoende en gezond eten voor kinderen in Nicaragua

Wat is er aan de  hand? Alhoewel de welvaart de laatste 10 jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70% van de Midden- en Zuid-Amerikaanse plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem. Door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kindersterfte tot het hoogste van Centraal Amerika. Palacagüina, waar de Adventsactie start is één van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen de gezinnen met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. 25% van de kinderen is ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Door watergebrek groeit er te weinig gras om het vee te voeden. Het gevolg: Vee wordt verkocht, akkers verkleind en zo belanden de gezinnen in een
negatieve spiraal.

Wat willen we bereiken?
Het doel van dit project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. En hoe ze hun grond op langere termijn vruchtbaar houden. Zo willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit.

Hoe doen we dat?
Het project komt ten goede aan 700 mensen uit 144 gezinnen. Zij krijgen training in duurzame landbouwtechnieken. Ieder gezin ontvangt een startpakket, dat bestaat uit schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die ze in noodsituaties kunnen inwisselen voor voedselpakketten. Leerkrachten worden getraind om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.

Alhoewel de 4 projecten van de Adventsactie allemaal onze steun nodig hebben met betrekking tot voedselzekerheid heeft de MOV HH. Petrus en Paulus voor Nicaragua gekozen, omdat dit werelddeel zwaar getroffen wordt en de voedselzekerheid vooral voor kinderen belangrijk is. Zij zijn de toekomst voor Nicaragua.

Wij vragen u dit project te steunen door bij de plaatselijke kerk(deur) collecte uw bijdrage te geven of door uw gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie – Den Haag.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’