Een lamp niet onder de korenmaat zetten… Als je pretendeert een steentje bij te dragen aan bewustwording en een rechtvaardigere samenleving voor mensen met een intellectuele beperking, zoals wij doen, dan moeten we wel de publiciteit zoeken. Om mensen te kunnen bereiken. Want niet alleen maakt ‘onbekend, onbemind’, we weten dat we niet alleen het verschil kunnen maken! Maar alleen samen. Alhoewel natuurlijk ook het gezegde bestaat: Laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet (of is het net omgekeerd en mag links niet weten wat rechts doet?). We zoeken niet de aandacht ten gunste van de Fundacion, als doel op zich. Maar omdat we onszelf als een middel zien om bij te dragen aan aandacht voor rechten van mensen die zelf geen stem hebben, voor mensen die zelf niet op kunnen komen voor een gewaardeerd plekje in deze wereld. Door middel van onze programma’s van preventie (voorlichting), stimulering (activiteitenclub) en bescherming (gemeenschapshuis).

Javier
We waren al een tijdje op zoek naar iemand die in Juigalpa woont en ons zou kunnen helpen bij het maken van onze Spaanstalige website. Websitesmakers zijn in Juigalpa niet dik gezaaid. Maar via via kwamen we bij Javier terecht. Inmiddels hebben we de diverse vergaderingen met hem achter de rug en is er een werkovereenkomst voor een bepaalde tijd. En dat konden we doen, omdat er nog een restbedrag over was van het geld dat we verleden jaar kregen, via de Regenboog, van het Milieufonds.  Dus u hebt het mede mogelijk gemaakt dat we ons nu breder onder de aandacht kunnen brengen! Daar zijn we dankbaar voor. We zijn tevreden over het resultaat, wat dat heeft opgeleverd. U mag zelf een kijkje nemen. (klik en kijk hier) Het is tweetalig, Spaans en Engels. Bovendien is het de bedoeling dat we geregeld nieuwe actuele informatie op de site plaatsen, waardoor de pagina leven uitstraalt en bezoekers trekt. Het Nederlandse publiek kan ook via deze website van  van ons wel en wee op de hoogte blijven.
Wilt u ons feedback geven op grond van indruk of inhoudelijk, door uw Spaanse kennis, ik houd me aanbevolen en zie uw mail graag tegemoet.  Of u kunt me aanspreken als ik de 24ste maart naar de Regenboog kom om met u te delen wat we doen en waarom we doen wat we doen.

Dat die dag ook de tweede collecte voor ons werk in Juigalpa is bestemd, is ontroerend. Want wij alleen kunnen geen goede vruchten geven, als ons werk niet gedragen wordt, in gebed en concrete daden, door mensen die ons werk een warm hart toedragen.
In verbondenheid, met een groet van allen die in het gemeenschapshuis wonen.
Astrid Delleman, Email