Enige tijd geleden kreeg ik van Tiny Lagerberg een dikke map met daarin allerlei stukken die de geschiedenis laten zien van de Regenboog. Het eerste stuk dateert van september 1968 met als titel: “Leiden zit te springen om zijn 5800 woningen”. In deze krant worden de plannen voor de toekomstige Merenwijk beschreven. Vanaf 1971 verschijnen dan daadwerkelijk de foto’s van de eerste flats met als vraag, hoe deze flats vol te krijgen, nu deze zo ‘uitzichtloos duur’ zijn met huurprijzen van ƒ 325, — tot ƒ 358,– (in guldens wel te verstaan!). Tja, we schrijven inmiddels geschiedenis van een halve eeuw!

Op 1 september reeds volgt er een brief : “Geachte bewoners van de Arendshorst” door H. Hortensius, gereformeerd predikant en J.J.A. van Well, tot voor kort studentenpastor te Leiden. Zij richten zich uiteraard tot diegenen die lid zijn van een van de kerken die bij de gemeenschap van kerken zijn aangesloten, maar ook tot al diegenen die op een of andere manier gehoor willen geven aan de Bijbelse boodschap, zonder dat zij lid willen zijn van een of andere kerk. In deze brief volgt dan de uitnodiging voor de eerste “oekumenische dienst” in de kantine van bouwonderneming Elementum op zondag 5 september. Wat mij treft, is de ruimhartige uitnodiging aan iedereen, dus ook aan degenen “die op een of andere manier gehoor willen geven aan de Bijbelse boodschap, zonder dat zij lid willen zij van een of andere kerk.”

Het plan: een jaar lang vieren en leren
Nu dan 50 jaar later kunnen we terug- en vooruitkijken. We kunnen genieten van de vele mooie herinneringen en ook van datgene wat we samen bereikt hebben. Ook zullen we onszelf bevragen op wat we goed deden en wat anders en beter zou kunnen. Vanaf 5 september 2021 zullen we dat gaan doen: vieren én leren. Als kernbestuur hebben we een kalender samengesteld waarin in de periode september 2021 tot september 2022 elke maand activiteiten zullen worden ontplooid. Het gaat nog om ideeën die langzamerhand tot echte plannen omgesmeed worden en – nu de coronamaatregelen soepeler worden- ook werkelijkheid lijken te kunnen gaan worden. U moet denken aan een startviering voor vooral de eigen geloofsgemeenschap op 5 september 2021 en een viering een jaar later op 4 september 2022 die ook voor genodigden zal zijn. Daarnaast willen we meerdere keren “een maal met een verhaal” houden (u vindt daarover een artikel van Heleen Gombert), een klein filmfestival en een symposium, een grote picknick en een korte pelgrimstocht. We geven de kinderen veel aandacht met het plan voor een levende kerststal en een levensechte Sint Maartenviering. Veel reguliere activiteiten zullen een extra feestelijk tintje krijgen. U begrijpt: deze mooie plannen zijn alleen mogelijk door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers. Wij gaan zorgen voor tijdige informatie over deze feestkalender.
Namens Kernbestuur en AKM wens ik u een mooie zomer en hoop u allen op 5 september bij de feestelijke viering van 50 jaar Regenboog te zien.
Truus de Haan