Opruimacties in de Merenwijk

De Regenboog staat via het project ‘Kijken met andere ogen’ in contact met de Gemeente Leiden. De gemeente organiseert samen met andere organisaties een maandelijkse opruimactie in de wijk. Iedereen kan aanhaken. Een mooie manier om met wijkgenoten in contact te...

Afscheid Louis Boogmans

 als boekhouder van de AKM. Na 16 jaar lang samen met de penningmeester van de AKM de financiën beheerd te hebben, heeft Louis Boogmans moeten besluiten om met deze taak te stoppen (al wil hij in noodgeval nog steeds inspringen). Hij is achter de schermen één van de...

Veertigdagenretraite

Via je eigen mailbox elke dag een meditatie ontvangen op weg naar Pasen? Dat kan. U kunt zich hier aanmelden.  U ontvangt dan elke dag gebedstips die u leiden naar Pasen. De komende veertigdagenretraite is geschreven door pater Gregory Brenninkmeijer s.J. onder de...

Bezoek aan de Oud Katholieke Kerk

Werkgroep Wijkcontacten gaat op bezoek Het jaarlijkse uitstapje dat de werkgroep Wijkcontacten organiseert, zoekt het dit jaar weer dichter bij huis. Vorig jaar bezochten we de Jacobuskerk in Den Haag. Nu blijven we in Leiden. We gaan op 17 maart naar de Oud...

Oecumenische Wereldgebedsdag in Leiden

Op dit moment is een groep vrouwen van verschillende Leidse kerken, begonnen met de voorbereidingen van de avond. We verdiepen ons in het land, de gedachten en gebeden uit de liturgie. Wie zin heeft om mee te doen: wees van harte welkom! Op elk moment in de...

Ons kerkorkest speelt weer

Zondag 24 maart levert ons kerkorkest een muzikale bijdrage aan de viering. We spelen voor, tijdens en na de viering enkele muziekstukken. Deze muziekstukken zijn zeer eenvoudig, waardoor iedereen die ongeveer 1 jaar muziekles heeft gehad mee kan spelen.  Alle...

Privacy en andere ogen

Uitnodiging aan de contactpersonen van de werkgroepen Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat er in de wereld van de digitale verwerking van persoonsgegevens veel gebeurt en gebeurd is. Het meest in het oog springend is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Kennismaking ds. Mirjam Buitenwerf

Onze nieuwe dominee wil in de komende tijd graag nader met de mensen van de Regenboog kennismaken. Daarom heeft zij een aantal momenten gepland om u in De Regenboog te kunnen ontmoeten en spreken. Om te zorgen dat de kennismaking zoveel mogelijk wederzijds is, wil ze...

Labyrintavond in de Regenboog

Maandag 11 juni 20.00 uur. Al mijmerend over het levenspad – en het feit dat er zo veel mensen zijn die grote obstakels op hun weg vinden – op weg gaan naar het middelpunt van het labyrint. Dat kan in de Regenboog. In de kerkzaal gaan de stoelen aan de...

Adventmanifestatie

Zaterdag 15 december. In winkelcentrum de Kopermolen Merenwijk is het een drukte van belang. De dagen voor Kerstmis zijn de Adventsdagen: een voorbereiding. Dat betekent niet alleen boodschappen doen maar ook even stilstaan. Dat kon bij de huiskamer in het...