Nadat de Algemene Kerkenraad in september 2018 instemde met de voortzetting van het project ‘Kijken met andere ogen’ en in november de financiering rond was, kon de tweede fase van het project ingaan. Deze fase loopt tot eind mei 2019.
Het doel van het project is om de maatschappelijke rol van de Regenboog in de wijk te versterken. De Regenboog wil naar buiten! Nadat vorig jaar onderzoek is gedaan naar hoe die maatschappelijke rol heruitgevonden kan worden, gaan we dit jaar aan de slag met de praktische uitwerking daarvan. We willen inzetten op onze eigen kracht, presentie in de wijk, en ontmoeting. Mooie woorden, maar wat betekent dat concreet?

Eigen kracht: samen met de pastores gaan we als Regenboog met elkaar in gesprek over wat ons drijft, hoe ons hoofd, hart en handen verbonden zijn, en wat het betekent om samen kerk te zijn. Dat laatste heeft niet zozeer te maken met de hele organisatie draaiende houden, maar altijd met de drieslag van het kerk zijn: vieren, leren, en omzien naar elkaar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een werkgroep of bestuur het geheel van dit kerk-zijn representeert?

Presentie: om een gemeenschap te zijn die een rol speelt in de wijk samen met andere organisaties is het van belang om zichtbaar en bekend te zijn. We willen daarom de contacten bestendigen en uitbreiden, en online aanwezig zijn op een toegankelijke en aansprekende manier. Dat betekent dat we de website verbeteren en mee gaan doen op platforms die in de wijk gebruikt worden, zoals BUURbook (www.merenwijk.buurbook.nl). Ook zoeken we naar manieren die de communicatie binnen de Regenboog zelf lichter en gemakkelijker maken.

Ontmoeting: de Regenboog is gebaat bij uitwisseling en ontmoeting – daar is de oecumene immers op gebouwd! Die ontmoeting willen we uitbreiden naar buiten toe. Het wijkfeest is daar een mooi voorbeeld van. Ook dit jaar speelt de Regenboog daar een rol in. Daarnaast willen we de Regenboog nog meer een plek van ontmoeting maken. Tot slot gaan we de mogelijkheden verkennen om in samenspraak met gezondheidsorganisaties en eventueel met andere organisaties iets te betekenen voor mensen in de wijk die hulp nodig hebben op praktisch of sociaal vlak.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de Regenboog ervaring opdoet en leert van dit project, staan we gedurende het project in contact met de Protestantse Gemeente Leiden. Met deze ideeën gaan we de komende tijd met veel plezier aan de slag! Hebt u vragen of wilt u aanhaken, laat het weten!
Noortje Luning Onderzoeker/projectmedewerker, nora.luning@gmail.com