Deze keer een klein uitstapje: naar de fietsenrekken voor De Regenboog. Misschien hebt u hem daar al wel eens opgemerkt. Tegen de gevel, tussen de uitbundig oranje bessen gevende vuurdoorn, staat een vijgenboom (Ficus carica) zijn best te doen. De boom is een geschenk van de Protestantse Gemeente Leiden aan onze Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk, ter gelegenheid van ons 40 jarig bestaan in september 2011. Hij heeft het zo af en toe best moeilijk gehad: in de brandende zon met maar weinig plek om zich te ontplooien. En kwamen er vijgen, dan werden die er soms vroegtijdig afgerukt. Dit jaar zagen we tot onze grote blijdschap twee bijna voldragen vruchten aan de boom zitten! Vruchten is eigenlijk een onjuiste benaming: de vijg is in feite een verzameling piepkleine bloemetjes in een taai omhulsel. Als je een vijg opensnijdt, is dat duidelijk te zien.
Archeologen hebben ontdekt dat al rond 9000 voor Christus vijgenbomen werden aangeplant in de buurt van de stad Jericho.
In de bijbel wordt de vijg vaak vermeld. Zo staat in het scheppingsverhaal in Genesis 3: 7 vermeld dat Adam en Eva hun naaktheid bedekten met vijgenbladeren en in de boeken der Koningen wordt verteld dat men in de tijd van koning Salomo in vrede onder de vijgenboom kon zitten. In het Hooglied (2:12/13) wordt bezongen dat, wanneer de vijgen aan de bomen zitten, de tijd van minnen is aangebroken.

Het kerktuinteam heeft, wanneer u dit leest, letterlijk honderden bollen in de grond gestopt, een reuzenklus! We hopen op een feestelijk bloemrijk voorjaar, maar gaan nu even van onze welverdiende rust genieten!

Heleen Gombert