Ook in december kwam de AKM weer bijeen. We waren deze keer met zijn vijven: Bert, Harry, Ester, Cécile en ik. Ook deze keer bracht ons het wel en wee van de Regenboog bij elkaar. Cécile opende met een mooie tekst van Luther.
We hebben samen de bijeenkomst van de ‘besturen’ (Vicariaat, Wijkkerkenraad, Stichting Beheer en AKM) op 9 januari besproken. We nemen dan samen de tijd om wat rustiger een gesprek met elkaar te voeren over de zaken die ons allen in de Regenboog betreffen. Als titel is er, geïnspireerd door de overweging van Mirjam bij haar verbintenis op 16 december, gekozen voor: “Pioniers in een nieuwe fase”. Daarmee verwijzen we naar het gegeven dat we na een kleine 50 jaar, inmiddels voor geheel nieuwe uitdagingen staan: een vergrijzende populatie, de ontwikkeling en vormgeving van Oecumene in de Regenboog, een Merenwijk die multicultureel geworden is, de heroriëntatie op onze missie in de omgeving door het project “Kijken met andere ogen”, een nieuwe kijk op de ruimtelijke inrichting van het centrum van de Merenwijk, het vertrek van Inge/ de interim periode van Kees en de komst van Mirjam, het nadenken over het profiel van een nieuwe pastoraal werker als over enige tijd ook Marianne met pensioen zal gaan, etc: grote thema’s om over na te denken.

Naast deze wat ‘langere lijnen’ van de Regenboog zijn er ook zaken die snel opgepakt moeten worden: Ook wij moeten ons in de Regenboog net als alle organisaties in Nederland houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met het doel om goed om te gaan met de privacy van ieder. Edo Elstak heeft zich al goed verdiept in deze materie. Op 12 februari om 20.00 uur zijn vertegenwoordigers van alle werkgroepen uitgenodigd. Wij zullen dan de hoofdzaken over de AVG en de manier waarop we daar als Regenboog mee om willen gaan, uitleggen. Ook zullen we dan, voor zover mogelijk, ingaan op de stand van zaken van ons gebouw in verband met de plannen in het wijkcentrum. Werkgroep-coördinatoren ontvangen hiervan een uitnodiging. Mocht u ook belangstelling hebben: u bent welkom.

Vanzelfsprekend kwamen ook andere punten aan de orde, zoals het wijkfeest in september. We stelden vast dat niet alle doelen gehaald zijn, maar dat we wel door willen gaan en onze betrokkenheid willen bestendigen. Ook merken we, dat we soms te weinig vertegenwoordigers namens de Regenboog bij uitvaarten hebben. Daarom zijn inmiddels meer mensen uit werkgroepen gevraagd deze rol te vervullen. Ook het repeteren van de kinderen voor het kinderkerstfeest bespraken we kort. De AKM kon hier mee instemmen. Het kinderkerstfeest wordt nog wel door de werkgroep geëvalueerd

Nieuwjaarswens
We vergaderden deze keer vlak voor kerstmis in kerst­sfeer. En terwijl ik dit stukje schrijf, zijn de kerstdagen voorbij. De Regenboog flonkerde weer met prachtige kerst­diensten voor jong en oud. Op 6 januari vierden we Driekoningen en liepen de kinderen in optocht door de kerk. We toostten deze zon­dag ook op Het Nieuwe Jaar waarbij ik u even toe mocht spreken. Daarbij wenste ik u een prachtig en gezegend 2019 toe. Ook sprak ik nadrukkelijk de wens uit dat we elkaar nog meer willen leren kennen en aandacht voor elkaar zullen hebben, zodat ieder zich gekend mag weten in deze gemeenschap.
Truus de Haan, voorzitter AKM