Er zijn veel werkgroepen, en initiatieven. Er is veel actie in de Regenboog. Vorig jaar moest er voor een vitaliteitsscan van de Protestantse Gemeente Leiden een presentatie gegeven worden van wat er zoal in de Regenboog gebeurt, hoe vitaal we zijn. Het eerste wat bij mij opkwam na het samenstellen van de presentatie was: doen wij zoveel? Maar er zijn ook activiteiten die niet opvallen, die als het ware als vanzelfsprekend meegaan in de stroom van de tijd en hectiek van een andere gebeurtenis die veel aandacht vraagt. Zoals alles rond het jubileum en niet te vergeten de Corona­tijd.  In de gang bij de zalen hangt een wandkleed. Er is veel tijd besteed aan het maken van dit kleed. Het is als een cadeau aangeboden voor het vijftigjarig bestaan van onze geloofsgemeenschap. Aan dat overhandigen is weinig tot geen ruchtbaarheid gege­ven. Het is opgehangen maar vrij snel daarna ook weer opgeborgen omdat de hal en gang opgeknapt werden. Hierna is het kleed weer opgehangen en past het wonderwel prachtig in de nieuwe kleurstelling volgens de mening van verschillende gebruikers van het gebouw. Het lijkt erop alsof het er altijd al gehangen heeft. Ook nu is er geen ruchtbaarheid aan gegeven. En dat is niet juist. Met terugwerkende kracht willen we de quiltgroep alsnog danken voor dit mooie cadeau en de waardering uitspreken voor jullie inzet en het resultaat.

Over waardering gesproken: in het programmaboekje voor het huidige seizoen ‘23-‘24 staat bij één van de activiteiten “onder voorbehoud”. Ik heb het over de Regenboogdis, een begrip al vele jaren lang. Helaas is bij gebrek aan voldoende ondersteuning om de stevige inspanning van het samenstellen van de driegangenmaaltijd, het kookklaar maken, het bereiden en het uitserveren, het besluit genomen deze activiteit te beëindigen. In de vele jaren van het bestaan hebben evenzovele mensen meegewerkt om de Regenboogdis elke laatste vrijdag van de maand te realiseren. Veel dank en waardering wil ik hier uitdragen voor al het werk dat door velen met succes verzet is.

Er zijn veel vrijwilligers actief in onze geloofsgemeenschap om gezamenlijk vanuit ons geloof al die taken uit te voeren op veel verschillende terreinen. Soms op de voorgrond, maar vaak ook onopvallend op de achtergrond. Al deze mensen, deze vrijwilligers, wil ik graag als ondersteuning een zegenbede meegeven die ik kreeg aangereikt.

Moge de Eeuwige je zegenen
en beschermen en je helpen opstaan als je valt.
Moge de Eeuwige je veerkracht geven
en de moed om je grenzen te verleggen.
Moge de Eeuwige het werk van je handen zegenen,
wie je ook bent en wat je ook kan!
Jan Vis, voorzitter AKM