Ook in november kwam de AKM bij elkaar. Ester, Willy, Harry, Cécile, Mirjam en ikzelf zaten om 9.00 uur ’s ochtends weer met de agenda voor ons. Zoals gebruikelijk startten we de vergadering met een korte inspiratie. Deze keer werden we deelgenoot gemaakt van de ingrijpende gebeurtenissen in de familie van één van ons. Ook nu weer bleek, dat we niet alleen een bestuur willen zijn dat een agenda afhandelt, maar ook elkaars begrip en steun nodig hebben. Of, zoals Noortje Luning ons leerde: we zijn niet slechts werkgroep, maar ook kerkgroep!

Deze keer spraken we vrij uitvoerig over hoe wij als Regenboog het best onze communicatie op kunnen pakken. Wat doen we goed, wat kan er beter? Welke behoefte aan informatie en communicatie is er vanuit de verschillende groepen: onze eigen geloofsgemeenschap, belangstellenden, mensen in de wijk, etc. We hebben een mooie en goed gevulde website, het Bulletin, het Mierenboekje, onze Weekagenda, de artikelen in het Leids kerkblad, Rondom de Kerk, de rubriek van de Raad van Kerken in het Leids Nieuwsblad e.d.
We bouwen daarbij voort op hetgeen in veel jaren ontwikkeld is en zoeken naar middelen om onze communicatie nog beter te laten verlopen. We zullen daarbij bijvoorbeeld nog veel meer gebruik kunnen gaan maken van nieuwe bronnen, websites, apps, zoals de Merenwijkagenda. Maar ook is het belangrijk dat we bekend zijn met de mensen in wijk en stad om ons heen, samenwerken met anderen en contacten onderhouden. Om elkaar te voeden met informatie en goede contacten te onderhouden hield de Leidse PGL een goed bezochte “communicatieborrel” in de Regenboog waarbij vertegenwoordigers van alle Leidse PKN-kerken waren uitgenodigd. Een mooi initiatief om elkaar te leren kennen en van elkaars expertise gebruik te kunnen maken. Hier vermeld ik toch ook graag nog dat het voor velen onmisbare Mierenboekje weer een nieuwe editie heeft. Hulde aan Edo Elstak en Marianne de Kuyper voor het vele werk dat zij hieraan besteed hebben!

Ook kwamen aan de orde: de besluiten die we na rijp beraad hebben genomen over de kosten van uitvaarten. lees meer.

Mirjam deed verslag over een interessant Minisymposium Levensvragen dat zal leiden tot het organiseren van een dagdeel over de ouderdom, eenzaamheid en levenseinde.
Truus de Haan, voorzitter AKM