We sloten het derde jaar van het functioneren van het gemeenschapshuis en de activiteitenclub dankbaar af. In het huis hebben we stabiliteit bereikt: een vast team sinds maart. En vanaf december 2018 het huis vol, 6 bewoners met en 2 bewoners zonder beperkingen. In de activiteitenclub waren er nog wel veranderingen, zowel van collega’s als van deelnemers. Komend jaar liggen daar dus de grootste uitdagingen om tot meer stabiliteit te komen.

Het was een jaar van consolidatie en systematisering van de opgedane ervaring. In het huis hebben we al verschillende documenten die ons helpen in de persoonlijke en professionele training van de medewerkers; documenten die ons helpen bij het dagelijkse werk en bij het verbeteren van de zorg voor de huisgenoten.
We merken dat mensen ons langzaam leren kennen. Gemiddeld hebben we tussen de 2 à 3 nieuwe bezoekers in het huis per maand. Maar in december werd het aantal verviervoudigd door mensen van goede wil, die vreugde wilden geven aan onze huisgenoten. Alle mensen die ons bezoeken voelen zich geraakt, wat blijkt uit wat ze in het gastenboek schrijven. Zo werken we mee aan een
positievere beeldvorming van mensen met beperkingen en het creëren van betrokkenheid.

Context
De sociaal-politieke situatie van het land is nog altijd triest, door de mate van onderdrukking door de regering. Mensenrechten worden voortdurend geschonden. Er is over het algemeen geen samenwerking meer tussen overheidsinstanties en niet gouvernementele organisaties. De consequenties doen zich ook voelen in ons werk.

Er zijn internationale sancties, zowel van de VS als de EU, als signaal aan de regering. Dat is een mooie ondersteuning. Daarbij gaat het economisch niet goed met het land: bedrijven sluiten, er is minder werk, meer mensen verlaten het land, de basisprijzen stijgen en de armoede stijgt. Om deze reden werd ook de financiële steun (3000c per maand, ongeveer $ 90,- US)  die ons sinds januari 2019 door de gemeente  werd gegeven, halverwege het jaar geannuleerd.

Vooruit kijken
Naarmate we meer stabiliteit vinden in onze dagelijkse gang van zaken kunnen we energie gaan steken in het werken aan het economische zelfstandig worden van onze Fundacion.

Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium om de expertise die er bestaat binnen de Fundacion te benutten voor het opstarten van een populaire brillenzaak. Dat betekent natuurlijk een startkapitaal zien te krijgen, met de verwachting dat die zaak op redelijk korte termijn winst zou kunnen draaien, wat ten dele beschikbaar zou komen voor ons sociale werk.
Een samenvatting van dit project staat in het Engels op papier. Graag nodig ik een ieder uit me te mailen: 1) om tips te geven waar dit project in te dienen 2) of om de samenvatting van het project te ontvangen om gerichter mee te denken, hoe het tot uitvoering te laten komen! Elk idee is welkom! Niet geprobeerd, is altijd verkeerd. En, twee weten meer dan één ….
Astrid Delleman      ajdelleman@zonnet.nl