Dit jaar was het helaas niet mogelijk om ons jaarlijkse kinderkerstfeest in de Regenboog te vieren. Dat vonden we erg jammer, want het is altijd een mooie en fijne viering die door veel gezinnen wordt bezocht. Om een alternatief te bieden hebben we in de weken voor kerst een online kinderkerstviering samengesteld en op YouTube gepubliceerd. Samen met een aantal kinderen van de kindernevendienst werden er foto’s gemaakt voor een verhaal.

Het verhaal ging over engelen die vanwege de maatregelen thuis moesten werken, maar uiteindelijk toch op weg mochten om Jozef en Maria te helpen om een slaapplaats voor hen en het kindje Jezus te vinden, en ondertussen het licht bij de mensen te brengen. En natuurlijk waren er ook bekende kerstliedjes, gespeeld door onze eigen kerstband, waarin vier jongeren van de jongerenviering meespeelden. Het is zo al met al toch een mooi geheel geworden.

De foto’s geven een indruk van het fotoverhaal. Gelukkig hebben veel mensen genoten van ons online kinderkerstfeest. Aan iedereen die eraan heeft meegewerkt: ontzettend bedankt voor jullie inzet, energie en enthousiasme!

 

Ds. Mirjam Buitenwerf