Het nieuwe jaar is inmiddels een week oud. Vandaag, op driekoningen, is het een mooi moment om de kerstversiering op te ruimen. En weer te genieten van meer rust in en om het huis. Want in december, de maand waarin meer mensen willen delen, kregen we zeker twee keer per week donaties, zoals een middagmaal, etenswaren, schoonmaak-middelen, een taart, tweedehands kleding etc. Hartverwarmend omdat het een teken is dat onze missie: `bewustwording t.a.v. mensen met beperkingen` vruchten afwerpt. En ons werk bij meer en meer mensen onder de aandacht komt.

Terugblik
We hebben het jaar 2021 nu achter ons liggen. Er waren veel uitdagingen, zowel in het gemeenschapshuis als bij de activiteitenclub, met name door de diverse personeelswisselingen. Onze huisgenoten, mensen met een intellectuele beperking, hebben routine en orde nodig om beter te begrijpen wat er om hen heen gebeurt, vooral een persoon met autisme, zoals Jonathan. Maar nieuw personeel veroorzaakt onrust. Personeelsleden wijken door onervarenheid af van de routine; hebben nog te weinig oog voor de behoeften van iedereen en weten niet hoe ze adequaat moeten reageren. Een voorbeeld: Jonathan is erg gevoelig voor veranderingen en heeft behoefte aan routine en een plan (autisme). Nieuwe mensen kunnen daar snel van afwijken, zonder het te merken. Jonathan blokkeert daardoor en toont dan een bepaald frustrerend gedrag. Daar moet  je dan weer naar weten te handelen…

Onze huisgenoten zijn de beste leraren als men leert hun lessen te begrijpen. Mijn rol is om de nieuwkomers te wijzen op die lessen en/of ze te vertalen. Vooral door coaching- en trainingsmomenten.
Er zijn in Nicaragua geen loopbanen / opleidingen voor degenen die met mensen met een beperking willen werken. Ze komen dus allemaal onervaren de Fundacion binnen. Een proefmaand is kort, om te ervaren of ze inderdaad hun draai kunnen vinden, omdat de baan zo nieuw voor ze is. In het team hadden we de afgelopen maanden niet alleen personeelswisselingen, maar werden ook twee begeleiders op verschillende tijdstippen ziek. En waren ieder twee weken afwezig. Allemaal uitdagingen op onze weg. Waarbij we al onze creativiteit gebruikten om te werken aan het bereiken van die stabiliteit en het welzijn, dat voor een ieder gewenst was.

COVID
Er zijn geen betrouwbare cijfers van het ministerie van Volksgezondheid met betrekking tot het aantal getroffenen en overledenen. En hun aantal verschilt aanzienlijk van de aantallen van de onafhankelijke waarnemers. In augustus en september waren er veel doden door de deltavariant in Nicaragua. De regering riep niet op tot preventieve maatregelen. Een ieder deed wat hem/haar zinvol leek. Wij bleven meer thuis, nodigden bezoekers uit, maar geen groepen, etc. Slechts één van onze medewerksters werd ziek met COVID.
Door onze inzet om te werken aan kwaliteit en preventie hebben de huisgenoten over het algemeen een goede gezondheid. We zoeken tevens naar alternatieven om het dagelijkse leven voor hen zo aangenaam mogelijk te maken. Want de Romeinen zeiden het al: een gezonde geest in een gezond lichaam!

Nieuwe fase
Ook op het niveau van de Fundacion waren er veranderingen. Drie nieuwe mensen kwamen er in het bestuur. En op economisch vlak was er meer instabiliteit. Daarbij bestaan we nu 5 jaar en zitten we zogezegd in een ander stadium: van `pasgeborene` naar een `kind dat probeert om alleen te lopen`. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor 2022.
Ik ben dankbaar en voel me gezegend voor wat er op mijn pad kwam. Ook dankbaar voor alle ontvangen (inter)nationale medewerking; de genegenheid en waardering die zoveel mensen me lieten voelen. Voor de vruchten van het werk, de behaalde doelen en mogelijke activiteiten om te pushen. Dit schrijven is daar een bewijs van. Maar dit jaar toonden ook de zwakten in het gemeenschapshuis en in de Fundacion. En de uitdagingen op de verschillende niveaus zijn groot. Maar, als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we het verschil maken!
Astrid Delleman
ajdelleman@zonnet.nl