Wat een verrassing toen ik de mail van Edo kreeg, om meer te weten over de actie Little by Little (Beetje bij Beetje) die we aan het voorbereiden waren. Die actie had als  doel om geld in te zamelen voor ons nieuwe project, een gespecialiseerde brillenzaak.

We maken deel uit van het internationale platform ´GlobalGiving´, waar zo`n 5000 kleine organisaties geregistreerd staan. De genoemde actie organiseren ze jaarlijks om je te helpen de achterban te motiveren, kleine giften te doen in een bepaalde week, die zij dan verdubbelen. Met het idee: veel mensen mobiliseren om kleine (beetje bij beetje) giften te doen. En zo de kracht van de eenheid zichtbaar te maken.
Dat was begin september. Edo schreef me: ´Je brief gaat al aardig rond en heeft via Ada ook mij bereikt, met het verzoek om de inhoud nog verder te verspreiden. Ik heb met veel belangstelling je brief gelezen en ben vol bewondering wat jullie allemaal bereiken in Juigalpa. Dat werk wil ik graag ondersteunen en via de website van de Regenboog gemeenschap kan ik het ook verder dragen´.

En aldus geschiedde. Na de mailwisseling werd op de website van de Regenboog onze actie onder de aandacht gebracht. 

GlobalGiving
Een kleine organisatie zoals wij, die afhankelijk is van donaties om te kunnen functioneren, moet creatief zijn om donoren te vinden. Door de wonderen van het leven kwam GlobalGiving op onze weg, die ruimte geeft aan kleine `non govermentele organisties` wereldwijd.! Wij maken al een jaar of drie deel uit van dit platform. En per jaar levert ons dat rond de $ 4000,-US op voor ons werk in Juigalpa. Een mooie bijdrage, voor het onderhouden van ons sociale werk: het gemeenschapshuis, de activiteitencub en de preventie activiteiten.

Werken aan economische zelfstandigheid
Met medewerking van een vriend, Eric, die in Engeland woont en mijn dochter Daniella, die in Ecuador woont, zijn we dit keer, voor ons doen, heel professioneel en weldoordacht te werk gegaan, om maximaal profijt te halen uit deze Little by Little actie. Dit keer niet voor ons sociale werk. Maar voor ons nieuwe project: een gespecialiseerde brillenzaak. Doel daarvan is: werken aan economische zelfstandigheid en dus minder afhankelijkheid worden van donaties. Daar de brillenzaak t.z.t. winst moet genereren, voor haar eigen functioneren en de sociale programa`s. Hiervoor is een startkapitaal van rond de $ 40.000 USD nodig.

De kracht van de eenheid
En het resultaat van de actieweek? 42 Unieke donoren hebben een donatie overgemaakt en de teller voor de optica staat nu op $ 4427,57!  Voor ons een nieuw recordbedrag in een week tijd!

We zijn niet alleen dankbaar en geroerd door alle giften. Maar ook door de acties van mensen, die hun steentje bij hebben gedragen om deze actieweek tot een succes te maken. Want mensen hebben ook meegeholpen die onder een breder publiek onder de aandacht te brengen, zoals de Regenboog!

Wat kan er veel, als veel mensen hun steentje bijdragen. Ons motto is: Samen maken we een verschil. Dat hebben we met deze actie weer eens zichtbaar gemaakt. Geeft dat geen energie en een groot gevoel van dankbaarheid? Bij mij wel. Wat een inspiratie en hoe bemoedigend deze ondersteuning! Heeeeel veeel dank!

Mocht u alsnog willen helpen, onze droom te verwezenlijken, donaties kunt u altijd overmaken op de rekening van de moederstichting van de Ruach Foundation in Nederland, Vivir Juntos, Leiden, rekening nummer NL 10 TRIO 0390 9437 11 onder vermelding van + `bijdrage óptica´.

Astrid Delleman
ajdelleman @zonnet.nl