Op zondag 11 april 2021 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse herdenking  van de Jodenvervolging in
Leiden plaats. Ook dit jaar zal de Stichting een online herdenking organiseren nu een herdenking in de Marekerk niet door kan gaan. Dit jaar zal rabbijn Clary Rooda een Leidse geschie­denis vertellen. Haar moeder is tijdens de oorlog in de onderduik geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenverzet aan de Oude Singel. Eén en ander wordt omlijst door prachtige joodse gezangen van chazaniet Anna de Voogt. De opname van de vertelling en gezangen zal op 11 april op onze website worden geplaatst. Afgelopen jaar is ons lesmateriaal voor Basis- en Voortgezet onderwijs, waaronder een meespeel-opera  met subsidie van o.a. de gemeente Leiden verder ontwikkeld. Voor dit lesmateriaal over Leidse kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog, verwijzen we u naar onze website, Educatie.

De herdenking mag zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers, onder wie ongeveer 20 schoolkinderen die een mooie bijdrage leverden met het oplezen van namen en het maken van een bloemenmonument. Dus ga op 11 april naar www.herdenkingleiden.nl en herdenk met ons mee. De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en ongelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.

Voor meer informatie: Email: info@herdenkingleiden.nl; Website Truus de Haan, voorzitter: 06 2159 9349; Arno Hanssen, secretaris: 06 2413 1315