De 24ste augustus vieren we de tweede verjaardag van onze Fundación. Daar het programma van verleden jaar goed liep, houden we dezelfde volgorde aan: tegen tienen verwachten we dat de eerste mensen binnen komen druppelen. We vragen de medewerking van een ervaren ceremoniemeester om het feestprogramma te leiden en gaan ervan uit, dat de mannen van de muziekinstallatie op tijd zullen komen (nooit helemaal zeker in Nicaragua….). Evenals de pater (RK) die we dit keer gevraagd hebben de bijeenkomst met gebed te openen. Aan het eind hebben we een evangelische ‘pastor’ gevraagd af te sluiten. Zo werken we op onze manier aan oecumene. Eén van onze doelstellingen. Voor Nicaragua nog een behoorlijk onbekend terrein!
We hopen op een cultureel nummer, een folklorische dans, door kinderen van het SOS kinderdorp. En Loyda, Daniel, Miguel en Jonathan doen op hun manier mee, door het begeleiden van het zingen van een kinderliedje door de verzorgsters. Evenals de deelnemers van de activiteitenclub, die een lied ten gehore zullen brengen. Op een gegeven moment mag ik een samenvatting geven van wat we zoal bereikt hebben dit jaar bij onze speerpunten: preventie, stimulatie en protectie.
We verwachten weer dat onze huiskamer goed gevuld zal zijn met genodigden. Niet met de autoriteiten van de diverse lokale ministeries en organisaties. Maar met onze meters en
peters, vrienden, buurtbewoners en andere belangstellenden.

Resultaten:
Enkele resultaten waar we erg blij mee zijn:
Meer stabiliteit en dus ook kwaliteit in het team van medewerkers in ons huis.
Onze bewoner José woont nu bij familie en Miguel heeft zijn plaats in ons huis ingenomen.
Vaste groep peters en meters die ons maandelijks met wat geld of goederen steunen.
Twee Nederlandse vrijwilligers, één in april en één in mei, die hun steentje bij hebben gedragen.
Diverse interviews voor de lokale radio/ digitale krant.
Mogelijke ondersteuning, met een kleine bijdrage, uit het sociale fonds van de gemeente.
De visite van de internationale verantwoordelijke van de Ark Azucena Bustamente om ons werk te leren kennen en vervolg te geven aan het (lange) proces om deel uit te kunnen maken van de grote Ark gemeenschap.

Natuurlijk verloopt niet altijd alles even soepel. Ook frustraties maken deel uit van ons werk. We moeten dealen met meningsverschillen en verschillende capaciteiten. Duidelijk is dat er nog grote uitdagingen liggen voor ons als Fundacion. Bijvoorbeeld:
De activiteitenclub draait nog niet zoals gewenst. Met het nieuwe personeel wat we daar nu hebben, hopen we dit jaar tot betere resultaten te komen.
Het werken aan ‘economisch onafhankelijkheid’, daar het werken met donaties en fondsen altijd voor een bepaalde tijd is, dus ergens een wankele basis is.

Tot slot
We zijn blij met deze resultaten en de zegen die we op ons werk ervaren. Bovendien de medewerking van zoveel mensen die ons hebben ondersteund dit jaar, in binnen- en buitenland! Resultaten die we alleen hebben kunnen bereiken omdat velen geloven, dat we echt samen een verschil kunnen maken! En daar een concreet vervolg op hebben gegeven.

We staan aan de start van een nieuw levensjaar. We zijn nog jong en kwetsbaar, maar levensvatbaar! Hopelijk blijft u ons ondersteunen, in gebed, moreel en economisch, met raad en daad. In Nicaragua gaan de protesten door en heerst er nog steeds veel onrecht en leed.  Gedenk Nicaragua s.v.p. in deze moeilijke tijd!
Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl

NB: Het milieufonds heeft jarenlang geld ingezameld voor projecten dichtbij en ver weg. We willen u allen hartelijk dank voor al het goede werk wat u hebt gedaan! Zowel voor het milieu, als op het sociale vlak. Ook wij hebben daar van mogen profiteren. In een volgend bericht zal ik u laten weten hoe we de nieuwe gift hebben besteed.