In de afgelopen maanden kwam het nieuwe Kernbestuur elke eerste dinsdag van de maand (via het scherm) bij elkaar. Ook overlegden we op een avond met leden van werkgroepen van het cluster “dienstbaarheid en actie” en met de AKM, waaronder we nu een breder gezelschap van kernbestuur plus alle leden van ook Vicariaat en Wijkkerkenraad verstaan. Ondanks het spreken via het scherm was het heel prettig om zoveel betrokkenheid van ieder te zien en voelde het overleg met de leden van het cluster als een echte ontmoeting.We zijn samen als Kernbestuur aan het leren  hoe we met plezier op deze nieuwe manier koers kunnen houden. Al doende ontdekken we wat werkt en hoe we gemotiveerd en met plezier verder kunnen werken.
We spraken tijdens onze vergaderingen over veel onderwerpen, maar bovenaan de lijst stonden deze twee: de gevolgen van corona voor onze geloofsgemeenschap en het vieren van ons 50 jarig jubileum.
Voor wat betreft de gevolgen van corona: we overlegden kortgeleden over de vraag of we al meer mensen toe konden laten in onze vieringen. Dat risico vonden we na uitvoerig overleg toch nog te groot. In het besef dat we wel graag weer met elkaar in contact wilden komen, hebben we sinds 7 maart “koffie2kerk” bedacht. Dat was meteen een succes! Acht wandel-tweetallen gingen met koffie in de hand op pad en keerden enthousiast terug.
We hopen ook dat u op de uitzending van de zondagse diensten inlogt. Helaas waren er enkele keren technische problemen die zich op de zondagmorgen plotseling voordeden. Daardoor konden enkele keren de zondagse diensten niet verzonden worden. We hopen dat u desondanks op zondag wilt blijven inloggen op ons eigen YouTube-kanaal.
Mogelijk herinnert u zich de grootse plannen die we maakten vorig jaar om ons gouden jubileum te vieren. Corona gooide ook hier ons werk in de war. Maar, we zitten niet bij de pakken neer. We zullen hoe dan ook op 5 september 2021 vieren dat het vijftig jaar geleden is dat de Regenboog startte. Mogelijk kan dat niet fysiek, maar we hopen dat – als de situatie het toelaat- we op zondag 5 september om 14.00 uur een mooie viering zullen houden, met daarna een feestelijke ontvangst en mogelijk daarna nog een kort middagprogramma. Of, en hoe we deze plannen verder kunnen uitwerken, hangt af van de dan geldende mogelijkheden. Als u ideeën hebt voor het vieren van het jubileum die praktisch uitvoerbaar zijn, ook in een situatie dat we nog steeds met beperkingen in het samenzijn rekening moeten houden: laat het ons weten! Daarbij vragen we nadrukkelijk ook om uw actieve betrokkenheid bij de uitvoering, want vele handen maken ook hier licht werk!

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief!
Graag blijven we in contact met ieder die zich bij de Regenboog betrokken voelt. Onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief vormt daarbij naast Bulletin en website een onmisbaar medium. We missen echter nog veel e-mailadressen. Dus: geef uw e-mailadres alstublieft door: dan kunt u tenminste elke twee weken en zo nodig vaker het laatste nieuws ontvangen én ook het Bulletin digitaal lezen. U kunt zich ook hieronder aanmelden.
Hartelijke groet en tot ziens, Truus de Haan

Jouw naam (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Aanvraag

ik meld mij aan voor de Nieuwsbrief

Aanvullende opmerkingen