Al vanaf de opening van ons kerkgebouw wordt er gebruik gemaakt van een mededelingenbord. Dit bord kom je tegen als je de Regenboog ingaat. Het is van buitenaf zichtbaar en zo is te zien wanneer de volgende vieringen zullen zijn en wie er voorgaan. Het wordt steeds moeilijker de tekst nog goed op het bord te krijgen. De constructie voor de karakters raakt versleten en er dreigt een tekort aan letters te ontstaan. Op zich natuurlijk 
niet vreemd na zo’n lange tijd in gebruik te zijn geweest.
Binnen de projectgroep de Groene Kerk kwam het idee naar voren om een groot scherm op te hangen, zodanig dat dit van buiten leesbaar is. Bewegingen op een scherm trekken altijd aandacht. Op deze manier is het mogelijk om de attentie te vestigen op mededelingen vanuit de projectgroep en deze kenbaar te maken aan bezoekers en voorbijgangers. Doorpratend over dit idee ontstond het plan dat dit dan ook breder ingezet kan worden voor allerlei berichten vanuit onze geloofsgemeenschap. Technisch zijn er geen obstakels. Na een demonstratie heeft de AKM het plan omarmd en kan het uitgevoerd gaan worden. Een groot beeldscherm gunnen we een tweede leven door het voor de Regenboog in gebruik te nemen tegen een occasionprijs. Naar verwachting zal dit in de zomerperiode operationeel zijn. De Regenboog gaat ook digitaal mededelingen kenbaar maken.

Namens de projectgroep Groene Kerk en AKM
Jan Vis