Heel vreemd om in de eerste dagen van het nieuwe jaar 2019 te schrijven over Carnaval, Aswoensdag en de Veertigdagentijd, maar de oproep van de redactie was duidelijk en begrijpelijk.
Daarom toch een poging. De drie woorden in de titel van dit artikel horen bij elkaar hoe vreemd dit ook mag lijken. Ze zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zien wij die verbondenheid nog? Kennen wij de betekenis van deze woorden? En wat kunnen wij er mee in onze tijd? De 21e eeuw?

In 2019 vieren we laat Pasen (21 april), gelukkig als je het mij vraagt. Zo hebben we meer tijd om naar deze cyclus toe te groeien. Want de veertigdagentijd begint dus ook laat. Aswoensdag valt dit jaar op 6 maart. Dat is het begin van de veertigdagentijd en het einde van de carnaval die het weekend ervoor wordt gevierd. Maar wat is de betekenis van dit alles?
Graag wil ik u helpen deze periodes wat nader te bekijken.

Carnaval; Aswoensdag; Veertigdagentijd