In juni kregen we van het Milieufonds van de Regenboog nog een mooie gift voor ons werk in Juigalpa. Elke gift is niet alleen een financiële ondersteuning, maar ook een morele! Geeft energie om aan de weg te blijven timmeren.
We zijn pas twee jaar jong. Met ons werk in Juigalpa bereiken we momenteel een zeer kleine groep mensen, gelet op de vele mensen met een intellectuele beperking die er in Juigalpa moeten wonen: er wonen vier mensen met beperkingen in ons gemeenschapshuis en in de activiteitenclub schommelt ons aantal rond de tien. Het werk wat we hier doen is echter niet alleen bedoeld voor mensen met een intellectuele beperking, om hun een beter leven te geven. Behalve die doelstelling willen we ook ‘een teken in de maatschappij zijn’! Dat zijn de woorden van de internationale organisatie de Ark, die met Jean Vanier is begonnen. En door wie we ons laten inspireren en achter wiens visie we geheel staan. We kunnen niet alle noden in de maatschappij oplossen. Maar we kunnen wel ons steentje bijdragen om tot een betere wereld te komen. En niet alleen voor de mensen met een intellectuele beperking maar waar een ieder baat bij heeft! We zijn er van overtuigd dat als de maatschappij meer open zou staan voor diverse groepen mensen, die nu in de marges staan, de wereld menselijker en beter zou zijn.

Werken aan bewustwording
Dus de andere doelstelling die we hebben, is werken aan bewustwording en komen tot het inzicht dat we ‘samen een verschil kunnen maken’. Dat betekent dat we een actieve opstelling moeten hebben. Heel concreet, door mensen uit te nodigen bij ons een kop koffie te komen drinken, zodat ze uit eigen ervaring een indruk krijgen van ons werk. Opvang voor mensen met een intellectuele beperking bestaat nauwelijks in Nicaragua. Een gemeenschapshuis waar mensen met en zonder beperkingen samen leven, bestaat niet. Dus in zoverre is ons werk bijzonder. Meestal is men onder de indruk na een bezoek.
Een andere manier om ons werk onder de aandacht te brengen is door het verkopen van de producten die men in de activiteitenclub maakt. Dat levert bekendheid op v.w.b. onze activiteiten en werkt bovendien mee aan een positievere beeldvorming t.a.v. mensen met een intellectuele beperking. Want we plakken daar een sticker op, dat het gemaakt is door mensen met intellectuele beperking, wat voor mensen een eye opener is. “Écht gemaakt door mensen met beperkingen”?
We zoeken ook met een zekere regelmaat de lokale radio of tv voor een interview, om het werk onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Want meer bekendheid betekent ook meer kans op ondersteuning, in welke vorm dan ook! En dat is een doel waar we steeds meer aan moeten werken: meer steun, ook financieel. Om geleidelijk aan ook meer bronnen van inkomsten uit Nicaragua zelf te krijgen. Een hele uitdaging.

Sinds twee maanden hebben we contact met een digitale krant  om elke week een artikel of een videootje over ons werk op hun pagina te plaatsen. De verantwoordelijke Marvin komt daarom wekelijks, om een interview te houden met: mensen van het bestuur, deelnemers aan de activiteitenclub, ouders van begunstigden, vrienden en vrijwilligers die ons geregeld helpen etc. wat hij dan onder het kopje ‘regionales’ plaatst (nieuws uit de regio). Ook al kunt u geen Spaans, wellicht toch leuk om eens een kijkje te nemen op die site! Het contract met hem loopt tot het eind van het jaar en dat hebben we aan kunnen gaan, door uw financiële ondersteuning! Daar zijn we heel blij mee!
Daar er nog wat geld van uw donatie over is, zijn we ook bezig te inventariseren wat het kost om een Spaans- en Engelstalige website van de Fundacion Ruach te hebben, die voor mensen makkelijk bereikbaar is. Om ook op die manier ons werk onder een breder publiek onder de aandacht te brengen. Werken aan bewustwording én mensen de gelegenheid te geven, zich deel te voelen van ons werk. Bovendien met een link naar een bankrekeningnummer, om een gift te kunnen doen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Nicaragua
Het politiegeweld en het onrecht blijven dagelijkse kost in het land. Het gaat het begripsvermogen te boven wat mensen elkaar kunnen aandoen! Maar de protesten gaan door! Dat vergt moed want daarvoor kun je hier een gevangenisstraf krijgen!
Blijf Nicaragua s.v.p. gedenken! Voor meer info: zie mijn blogs
Astrid Delleman, ajdelleman@zonnet.nl