Het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar met onverwachtse uitdagingen door de komst van het coronavirus. In Nicaragua leeft men weinig met een planning en meer vanuit wat de dag je brengt. Dat heeft nadelen. Maar ook voordelen. Je staat meer open voor wat het leven brengt. Je kunt makkelijker accepteren dat het anders gaat dan gedacht en je kunt meer waarderen wat er is.
In 2020 ontvingen we, uit voorzorg, geen bezoek meer en konden we mensen niet uitnodigen eens langs te komen. Ook hadden we geen publieke actie om mensen met ons werk in contact te brengen. Daardoor was het moeilijker om aan onze doelstelling te werken, om mensen bij ons werk te betrekken in Juigalpa. En te werken aan een positievere blikvorming t.a.v. mensen met intellectuele beperkingen, die hier vaak niet eens gezien worden…
Toch is het mooi de kring van mensen te zien, die in de loop van de tijd om ons heen is komen te staan en ons werk en ook de huisgenoten waarderen. Wij zaaien, en er rust ook zegen op ons werk. Graag wil ik in het kort de schijnwerper richten, op enkele mensen uit die kring: Wensely, een jonge man, kapper, die al jaren, als we hem bellen, naar het gemeenschapshuis komt om alle huisgenoten het haar te knippen en een ieder van een mooi kapsel te voorzien.
Dr Baez, onze tandarts, die even¬tueel met medewer¬king van collega´s gratis de gebitten van onze huisgenoten onder handen neemt. In Juigalpa is het echt moeilijk een tandarts te vinden die met mensen met beperkingen kan en wil werken! Dr Saturdino, een holistisch arts, die we geregeld bezoeken met Jonathan of Loyda. Hij rekent altijd minder dan wat hij zou kunnen rekenen voor een consult en natuurlijke geneesmiddelen.
Het kadootje van Jose Antonio, die een restaurant heeft, is gewend ons 1x per maand een middagmaaltijd kado te doen voor de ongeveer 12 personen die er dan zijn!
De steun van drie kantoorboekhandels die onze piñatas verkopen zonder een winstmarge voor henzelf.
En de kantoorboekhandel Juigalpa spant de kroon, want die nodigt ons bovendien 1x per 3 maanden uit de activiteitenclub in hun winkel te houden (dit jaar slechts 2x) om ons zichtbaar te maken voor het publiek. Deze houdt ook acties om geld voor ons in te zamelen en is aanwezig op onze feestdagen.
In oktober hadden ze met een actie een mooi bedrag bij elkaar gebracht, dat we mochten gebruiken om met z´n allen een dagje naar het strand te gaan. Dat werd de 17e december: van ´s ochtends 7 u tot 20.00 u (4 1/2 uur heen, 4 1/2 uur terug en 4 uur op het strand)! Iedereen genoot!
Ook Harold mag genoemd worden, een landgenoot, die timmerman en klusjesman is handig en creatief. We hoeven hem maar te bellen of hij komt. Bovendien rekent hij altijd slechts een symbolisch bedrag.
Natuurlijk kan ik doña Anielka niet vergeten. Elke woensdag staat haar busje gratis voor ons klaar om ons naar en van het zwembad te rijden, 5 km buiten Juigalpa. En doña Guadaloupe stelt gratis haar zwembad, dat bij het restaurant ligt dat ze runt, voor ons ter beschikking.
En als het restaurant van doña Guadaloupe druk bezocht is door feesten (bv in december) hebben we de buren, die een hotel met een buitenzwembad hebben, gevraagd daar onze therapieën in het water te mogen doen. Waar
ze mee akkoord zijn gegaan!
En tot slot Aristide en Javier, die me hebben geholpen de Spaanstalige website van de Fundacion te ontwerpen en die nu onderhouden…

Al deze mensen zijn steunpilaren. Het geeft energie om taken te kunnen delen.
De uitdaging is de kring van betrokkenen steeds verder uit te breiden. Zowel in als buiten Juigalpa, zowel in Nicaragua als daar buiten. Want alleen samen kunnen we het verschil maken! De één met geld, de ander met acties! Maar het is duidelijk, we zijn op de goede weg! Dank voor het steentje dat u bijdraagt. Kunnen we dit jaar ook weer op uw steun rekenen?

Astrid Delleman