Als bestuur blijft het zoeken naar een juiste balans tussen de vele lopende zaken, zonder de grote thema’s uit het oog te verliezen. Als AKM proberen we daarom voor het komend jaar naast alle dagelijkse zaken, de hoofdzaken steeds in het oog te houden. Wat zouden dan die hoofdzaken voor het komend jaar moeten zijn, vroegen we ons in de laatste vergadering af. Een eerste poging om dat te verwoorden, bespreken we daarom in oktober.

Kijkt u ook mee? En heeft u ideeën? Laat u het mij dan weten?
Deze hoofdzaken noteerden we:

Genoeg mensen om de ‘kar te trekken’.
Voor het goed functioneren van de Regenboog, is de bemensing van professionele functies en van besturen en werkgroepen essentieel. Wij zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar voldoende menskracht in een krimpend aanbod. Vanwege een afnemend aantal vrijwilligers zullen we werken aan een herbezinning op de manier van besturen van de Regenboog. We besteden ruim aandacht aan een goede en veilige cultuur van samenwerken en aan prettige onderlinge verhoudingen.

Een goed huis om in te wonen.
Voor de toekomst van de Regenboog, zullen we concrete plannen moeten maken m.b.t. de toekomst van ons gebouw. Daarbij werken we samen met andere partijen en werkgroepen: met name de Stichting Beheer, de werkgroep Groene kerk en de gemeente Leiden. Met hoe velen zullen we zijn? Wij houden rekening met het teruglopend aantal leden van de geloofsgemeenschap. Dat betekent o.a. dat we op meerdere terreinen zoeken naar betekenisvolle activiteiten die bezoekers aantrekken.

Voor wie?
De AKM werkt voor het goed functioneren van onze geloofsgemeenschap. Dit staat echter nooit op zichzelf. De Regenboog wil immers van betekenis zijn voor de mensen in een wijdere kring: met name de Merenwijk en onze stad. Dat betekent onder meer uitvoering geven aan de doelen van het onderzoek “Kijken met andere ogen”, het vergroten van onze aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk, het voortzetten en bemensen van activiteiten voor de wijk. Hoog op de agenda staat het al dan niet aanhaken bij “Wijdekerk” en in bredere zin ons beleid bespreken t.a.v. de LHBT+ gemeenschap. 

Oecumene
Wij zijn steeds gericht op het vormgeven en het uitdragen van de Oecumene. Dat betekent onder meer een goede samenwerking met de moederkerken, de Raad van Kerken, het Vicariaat en de Wijkkerkenraad. Belangrijk is daarbij ook de aandacht voor de manier waarop we onze vieringen vormgeven met speciale aandacht voor onze Maaltijdviering.

Hierbij houden we onze visie, zoals die o.a. in elk Bulletin wordt verwoord, steeds voor ogen.
Truus de Haan, voorzitter AKM