Uit de opbrengst van de Milieugroep worden projecten ondersteund. Zie dit eerdere bericht Van uit Juigalpa ontvingen we onderstaande dankbetuiging voor de ondersteuning.

FUNDACION CRISTIANA COMUNITARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD “RUACH”.

Juigalpa Chontales Nicaragua
18 januari 2018.

 Leden van de Regenboog gemeenschap
Nederland

Geachte mensen

Moge dit jaar 2018 vol zegeningen zijn,  succes  en voorspoed!

 De Christelijke Stichting die wijkgericht werkt voor mensen met een beperking Ruach dankt u opnieuw van harte voor uw betrokkenheid en de beschikbaarheid die u getoond hebt door de mensen met een intellectuele beperking in Juigalpa te helpen. Voor onze Fundación hebt u zich ontwikkeld tot een steunpilaar door de goede wil, werk en inspanning tot ondersteuning, zowel moreel als economisch, die u ons hebt getoond  vanaf het begin van onze projecten.
De ontvangen donatie zal de  mensen met een intellectuele beperking ouder dan 15 jaar, die we in het huis en de activiteitenclub ontvangen, en de mensen die in de stichting werken, ten goede komen.

De fondsen zullen geïnvesteerd worden in een uitstapje met alle bewoners, deelnemers van de activiteitenclub en de medewerkers. We garanderen u dat het geld zo goed mogelijk besteedt zal worden, rekening houdend met de behoeften van de mensen met beperkingen die we in de Fundación hebben.

Nadat we de activiteit hebben gerealiseerd zullen we u de afrekening/ financiële verantwoording  toesturen. We zullen u de facturen gescand toesturen en de besteding van het ontvangen bedrag verantwoorden.

In naam van de personen met een intellectuele beperking en het personeel van de Fundación Ruach wil ik u nogmaals van harte danken.
Hoogachtend
Ana Alicia
Presidente van de Fundacion