Mijn naam is Willy Hoogendoorn (1952), en ik ben sinds maart 2020 als rooms-katholiek pastor verbonden aan De Regenboog, vanuit de rooms-katholieke kerk. Daarvoor was ik o.a. geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Den Haag, pastor in Rotterdam en catecheet. Verder verzorgde ik onderwijs in Hebreeuws en Oude Testament aan studenten. Ik heb gestudeerd aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam.

Wat kenmerkt mij als voorganger?
Ik zoek graag contact met mensen, ik wil ze helpen en steunen op momenten dat dat nodig is. Soms is luisteren voldoende, maar we kunnen ook samen bidden, lezen of een gesprek hebben. Ik merk dat er veel eenzaamheid is, zeker ook bij ouderen – ik hoop dat ik er juist ook kan zijn voor eenzame mensen.

Ik zou mezelf willen kenmerken als exegeet – iemand die de Bijbel bestudeert en uitlegt. Ik ben erg geïnteresseerd in de joodse achtergronden en uitleg van de Bijbel, ook van het Nieuwe Testament. Ik probeer dat in mijn cursussen over de Bijbel naar voren te laten komen, en ook in mijn preken. Natuurlijk kijken we daarbij ook naar de betekenis van de Bijbel in het heden; in de gesprekken tijdens de cursussen komt dat als vanzelf aan bod!

Oecumene
De diversiteit van de oecumene spreekt me aan; het lukt ons hier om elkaar niet af te rekenen op elkaars achtergrond. Oecumene staat voor mij dus ook voor verdraagzaamheid. In zekere zin heb ik het van huis uit meegekregen: mijn moeder had een joods/socialistische achtergrond, mijn vader een protestantse. Uiteindelijk werden ze beiden rooms-katholiek, maar je achtergrond blijft altijd meespelen. Dus we lazen veel Bijbel thuis, en we vierden feesten uit alle tradities!

Persoonlijk
Ik lees graag – zo ben ik voorzitter van een leesclub voor Duitse literatuur. Ook geef ik Nederlandse les aan buitenlandse vrouwen.

Contact
Neem gerust contact met me op als je behoefte hebt aan een gesprek, je hart wilt luchten, ziek bent, of een andere reden hebt waarom je me wilt spreken.

  • Telefoon: 06-51 98 08 88
  • E-mail: pastor.regenboog@gmail.com
  • Adres: Watermolen 1, 2317 ST, Leiden
  • Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag