Zoals u in het vorige Bulletin hebt kunnen lezen, zal ik vanaf 1 februari formeel ontslagen worden als pastor in de Regenboog. Op dit bericht zijn veel reacties gekomen. Blijkbaar was het bericht niet helder genoeg. Daarom voor alle duidelijkheid het volgende: Met het Vicariaatsbestuur en in overleg met het bisdom zijn we tot de afspraak gekomen dat ik de komende tijd nog regelmatig zal voorgaan. Daarnaast zal ik helpen bij de voorbereidingen op het feest van Kom aan Tafel. Alle andere werkzaamheden hoop ik per 1 februari af te ronden.
Voor vragen blijf ik bereikbaar tot mijn officiële afscheid op zondagmiddag 17 mei a.s.
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

 Opvolging Marianne Hoogervorst
In aanvulling op het bovenstaande bericht kan ik namens het Vicariaat mededelen dat we in gesprek zijn met een opvolger voor onze pastoraal werkster Marianne Hoogervorst. In het volgende Bulletin hopen we haar aan u te kunnen voorstellen.
Namens het RKVicariaat, Ingrid Weitenberg