U heeft het vast al gemerkt, momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de zalen in de Regenboog. Alles wordt weer fris geverfd, en ook de vloeren worden vervangen. Een hele klus, maar gelukkig staan onze beide ‘Jannen’ (Jan Menken en Jan Vis) samen met beheerder Ronald van Heyningen garant voor een mooi eindresultaat!

Verder is het goed om te vermelden dat we in november met alle werkgroepen en andere ge­ïnteresseerden in gesprek gingen over het thema ‘Veilige Kerk’. In 2019 is hierover al beleid opgesteld, en zijn we aan de slag gegaan met het aanvragen van een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG) voor vrijwilligers in de Regenboog. Misschien nog belang­rijker dan het op orde hebben van deze beleids­matige zaken, is het blijven voeren van het gesprek over veilig kerk zijn. Wat is hiervoor nodig? Wanneer kan die veiligheid in het geding komen? Op maandag 20 november spraken we hier samen over door, onder leiding van Theo Hettema, theoloog en filosoof.
Namens het kernbestuur van de AKM,
Ds. Mirjam Buitenwerf