Ook in dit Bulletin maak ik u graag deelgenoot van een aantal zaken die door de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad besproken werden
Ook in deze AKM vergadering viel me iets op: de persoonlijke betrokkenheid van ieder bij het wel en wee van de Regenboog en bij elkaar. Het is echt mensenwerk, dat hier gebeurt. Daarom is het goed dat we elkaar kennen. Eén van ons maakte ons deelgenoot van een persoonlijk verhaal, dat ons allen zeer raakte. Ik vind het mooi en belangrijk, dat we het persoonlijke in ons werk een veilige plek kunnen geven.
Een belangrijk thema op elke plek is de manier van elkaar informeren en met elkaar in contact zijn. Daarom heeft één van de AKM-leden de communicatie als speciaal aandachtsgebied onder haar hoede. We missen nog één AKM-lid. Op dit moment neem ik dit aandachtsgebied waar. Mocht u mijn belangstelling missen, mocht ik een belangrijk onderdeel vergeten? Laat u het me alstublieft weten!
Wat kwam er zoal aan de orde? Bijvoorbeeld de nieuwe wet in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gevolgen voor ons als Regenboog. Hoe moeten we daar mee omgaan? Wat moeten we in de toekomst anders gaan organiseren?
Arie Korteweg was zo attent om ons te attenderen op een verenigingendag in de Kopermolen op 16 juni. We hebben deze hint graag opgepakt en zullen met een enthousiaste groep de Regenboog vertegenwoordigen. We zien dit natuurlijk ook als een moment dat aansluit op onze wens om meer in de wijk aanwezig te zijn. Het was weer wonderbaarlijk, hoeveel mensen in korte tijd deze ochtend vorm willen gaan geven!

Natuurlijk waren er andere praktische zaken, zoals het plaatsen van een AED in de Regenboog, een apparaat om bij een hartstilstand te kunnen reanimeren en de voortgang in het plaatsen van een piano. Ook kwam Jan Vis om een interessant novum te demonstreren: in plaats van het nogal ‘antieke’ bord bij de ingang dat steeds nauwgezet door Daan van der Stel werd voorzien van actuele informatie, zal er binnenkort een scherm met (digitale) informatie komen te hangen. Daarop komt de bekende informatie over diensten. Tegelijk biedt dit scherm de mogelijkheid om meer informatie naar buiten te brengen. De komende tijd gaat een kleine groep hier mee aan het werk.

We bespraken het nieuwe cursusaanbod waar u elders over kunt lezen. Ook kwamen  zorgen om individuele leden van de geloofsgemeenschap in ons gesprek aan de orde.Daarnaast stelden we ons de vraag, hoe kunnen we als kerk, als geloofsgemeenschap zo de Regenboog besturen, dat we onze eigen geloofsgemeenschap én de mensen om ons heen het beste kunnen dienen. Om daar bij stil te staan, om samen met energie en plezier aan het werk te zijn, komen Pastores, Vicariaat, Wijkkerkenraad en AKM binnenkort bij elkaar.  We hebben daartoe een speciaal lange bijeenkomst gepland.

Kerkproeverij
Ik vraag ook uw aandacht voor de landelijke actie van de Raad van Kerken over de “kerkproeverij” in het weekend van 15 en 16 september. Ook wij zullen daar aan meedoen. De bedoeling is dat de leden van de geloofsgemeenschap zoveel mogelijk mensen persoonlijk uit nodigen om eens een kerkdienst mee te maken en hen op die manier te laten “proeven” wat kerk zijn voor de betreffende kerkgangers betekent.  Het zou leuk zijn om in dit weekend veel gasten in ons midden te hebben! Veel kerkgangers gaan naar de kerk omdat ze dat gewoon zijn. “Ik ga naar de kerk, anders is het geen zondag.” Door de kerkproeverij word je gedwongen om na te denken over wat de kerkdienst voor je betekent. Wat doen we eigenlijk op zondagmorgen? Wat ontvang ik daar? Heb ik ook iets te brengen? Het maakt dat je zelf ook weer met een frisse blik kan kijken naar de zondagse viering.

De tuin van de Regenboog staat in deze prachtige lente volop in bloei. De zomer lijkt al volop begonnen. Ik wens u allen een heerlijke zomerse tijd toe!
Truus de Haan, voorzitter AKM