Elke AKM vergadering opent en sluit één van de AKM-leden met een mooie door haar of hem uitgezochte tekst. Ik ben nu bij deze voor mij tweede vergadering – onder de indruk van de goed gekozen teksten. Nu was Bärbel Nieuwenburg degene die de teksten had gekozen en voorlas.

Tijdens de vergadering worden altijd de clusters communicatie, leren, omzien naar elkaar en vieren doorgenomen. Alle lopende zaken komen aan de orde. Te veel om hier alle te beschrijven.
Deze vergadering kwam Noortje Luning de presentatie op zondag 27 mei met ons delen van haar onderzoekswerk in de Merenwijk met de titel: Kijken met andere ogen.  In samenwerking met Marianne Hoogervorst zal zij zorgen dat we op 27 mei allen deel kunnen nemen aan een gesprek hierover. Houdt u de datum van 27 mei in de gaten: een belangrijk moment om de rol van de Regenboog in de Merenwijk samen te bespreken!

We bespraken weer de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe piano voor de kerkzaal, nu de muziekschool met haar muzieklessen naar de ruimte van BplusC (de bibliotheek in de Merenwijk) vertrekt en de piano’s meeneemt. Een commissie bestaande uit onze organisten/pianisten zal ons daarover advies gaan geven. We hopen dan spoedig een goede piano aan te kunnen schaffen voor de kerkzaal.

De lectoren en de voorgangers uit de gemeenschap hebben twee avonden onder leiding van Marianne Hoogervorst gewerkt aan het goed lezen van Bijbelteksten. Ook de theologische diepgang is aan de orde gekomen en het plechtig omgaan met het Bijbelboek. Vanuit de groep kwamen enkele voorstellen die ook nog een volgende keer in de AKM-vergadering aan de orde zullen komen.
Truus de Haan, Voorzitter AKM