U bent gewend dat ik traditiegetrouw als voorzitter een stukje schrijf over het ‘besturen’ van de Regenboog.
We vieren nu dat we 50 jaar bestaan. En in die jaren is er ook heel veel overlegd, zijn er plannen gemaakt en werden er gelukkig steeds weer mensen gevonden die de Regenboog wilden besturen. Voor allerlei activiteiten zijn er ook altijd werkgroepen opgericht. Het werk is dan steeds gedaan door de beroepskrachten, pastores en beheerder, en de vele vrijwilligers.
Het lijkt me goed om nog een keer te vertellen, hoe het bestuur in de Regenboog nu ook al weer werkt.

Misschien, zeker als u al lang in de Regenboog komt, herinnert u zich nog de grote AKM, de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, bestaande uit 15 leden, indertijd zo samengesteld om de kerken alle drie, gereformeerd, hervormd en rooms katholiek, ieder met 5 leden te vertegenwoordigen. Die AKM had ook een Dagelijks Bestuur (DB) dat – op een lange avond, beginnend met koffie en vaak op de heel late avond eindigend met een glaasje – de vergaderingen voorbereidde.
Die grote AKM bestaat niet meer. Al meerdere jaren overleggen we met veel minder mensen en sinds begin 2021 is er een Kernbestuur be­staande uit de pastores (Mirjam Buitenwerf, Willy Hoogendoorn), de voorzitter van Wijk­kerken­raad (Swanette Jukema), de plv. voorzitter Vicariaat (Peter Paulus), Stichting Beheer (Jan Vis), Penning­meester AKM (Willy Menken) en voorzitter AKM (Truus de Haan). Het Kernbestuur komt elke maand bij elkaar én meer als dat nodig is, zoals in verband met coronamaatregelen. Het zorgt met name voor alle lopende zaken en stelt hoofdlijnen op.

De AKM is er ook nog en bestaat uit de overige leden van Vicariaat (Ton van den Besselaar, Maja van Spaandonk, Ellen Jagtman, Cecile Werner) en Wijkkerkenraad (Anja Rijken, Peterhans van den Broek) en de genoemde namen van het Kernbestuur. Deze groep komt om de paar maanden samen en bespreekt vooral de grote thema’s en toekomstplannen.

Voor het onderhoud van ons gebouw is de Stichting Beheer actief.

En dan is er ook nog de belangrijke afstemming met de Protestantse Gemeente Leiden en het Bisdom Rotterdam.
We zitten, merken we, na 50 jaar in een fase waarin het kerkzijn niet meer vanzelfsprekend is. Dat betekent ook dat we met minder mensen de leden van de Regenboog vormen en er minder mensen beschikbaar zijn voor het besturen van de ‘lichte boot’. Ik kan u wel verzekeren, dat het enthousiasme van degenen die samen in AKM en de andere gremia aan het werk zijn nog altijd heel groot is. Het is inspirerend om samen voor de Regenboog aan het werk te zijn!
Zeker nu we samen ons gouden jubileum vieren, is het weer fantastisch om mee te maken wat we kunnen realiseren.

Mocht u belangstelling hebben om ook mee vorm te geven in bestuur of werkgroep: laat het ons weten!
Truus de Haan, voorzitter AKM