Als ik terugkijk op de periode van ons ´zomerreces´, dan zijn er inmiddels tweeëneenhalve maand voorbijgegaan sinds de laatste AKM vergadering van juni.

We beginnen 8 september weer aan een nieuw seizoen. Belangrijke beleidsthema’s voor de Regenboog staan op de agenda. Dat zijn onder andere: de uitwerking van de plannen voor het winkelcentrum en de mogelijke gevolgen daarvan voor ons gebouw, het verder uitbouwen van de band met de wijk, het nog meer ‘vergroenen’ van ons gebouw en het besturen van de Regenboog met minder mensen. Er zijn ook heel veel praktische zaken te regelen. Je zou soms bijna denken dat die zaken, de reden van bestaan zijn voor een bestuur of werkgroep. Maar gelukkig zijn al die praktische zaken er om ons hoofddoel te realiseren.

En wat is dat hoofddoel dan, vraag ik me af. Zonder hier te gemakkelijk grote woorden te gebruiken, doe ik een poging wat ik daar zoal onder versta: een oecumenische geloofsgemeenschap te vormen waar ieder op zijn/haar manier gelovig en geïnspireerd aan kan deelnemen, de ander mag ontmoeten en zijn haar talent kan inbrengen. Ik merk dat ik geneigd ben om dit nog uit te breiden, maar laat het bij deze elementen. Ik ben benieuwd, hoe u hier tegen aan kijkt. Ik hoor het graag!
Over talent gesproken: op 1 september bedankten we Irene Swen voor haar enorme inzet gedurende 40 jaar als pianiste en organiste in de Regenboog. Zij heeft haar talent met ons gedeeld en een grote bijdrage geleverd aan de kerkdiensten in de Regenboog. Haar muziek heeft ons ontroerd en geïnspireerd. Dank je heel hartelijk, Irene!
Truus de Haan, voorzitter AKM