Op 24 april hadden we een volle agenda, maar een geanimeerde vergadering als AKM. Het bestuurswerk voor de Regenboog moet niet alleen ‘werken’ zijn, maar liefst ook een moment waarop je je realiseert, hoe bijzonder het is dat je elkaar leert kennen en waarderen en dat je werk doet dat inspireert.  Deze keer startte Cécile met een tekst van Anselm Grün waarin hij ons vraagt: Wat is jouw doel in je leven? Daarop vroegen we elkaar: “Wat is jouw doel?” Er ontspon zich een mooi gesprek over de dingen die wij ons persoonlijk als doel stellen. Eén van ons oefent in het zich minder laten leiden door de zich opdringende oordelen over anderen. Een ander wilde leren nog beter in ‘het hier en nu’ rust en geluk te vinden en zich niet op te laten jagen.  Op dit moment, dacht ik aan de termen die ik van Noortje Luning leerde: “van werkgroep naar kerkgroep”, waarmee ze doelt op dit gegeven: we zijn hier niet alleen hard aan het werk voor de Regenboog, maar het is ook andersom: De Regenboog/de geloofsgemeenschap biedt ons een kans om samen al werkend kerk te zijn. Meer kerkgroep dan werkgroep dus!

En ja, als voorzitter moet je dan op de tijd letten. We bespraken daarom de punten op onze agenda, zoals:
Naar aanleiding van de Nashville verklaring vraagt Gesprek op Zondag om het initiatief van `Wij de kerk` te steunen. (zie ook: https://www.wijdekerk.nl en elders in dit Bulletin). Dit onderwerp willen we als
Regenboog op een goede manier aandacht geven. Mirjam en de werkgroep gaan dit voorbereiden voor een zondag in het najaar.

Het werk voor Noortje Luning `kijken met andere ogen` zit er voor haar bijna op. Dat betekent zeker niet dat het doel om als Regenboog om meer in contact met de omgeving te zijn ook al behaald is. Noortje heeft een stevige basis gelegd om op verder te werken. Op 19 mei zal zij afscheid nemen en op 22 mei komt ze in de AKM het geheel bespreken.

We bespraken ook het kerkbezoek in de afgelopen maanden. Daaruit blijkt, dat er gemiddeld 100 bezoekers per zondagse dienst zijn, met uitschieters naar boven en naar beneden. Het is vaak onduidelijk waarom de aantallen verschillen. Als AKM proberen we onze eigen voorgangers en voorgangers van buiten zo goed mogelijk in te plannen. De aantallen zijn ook interessant voor de inkomsten van de AKM, noodzakelijk voor allerlei uitgaven, zoals voor de vieringen, het koor, werkgroepen, communicatie, enz. Deze betalen we uit de collecte van ‘het eerste mandje’. Willy Menken, onze penningmeester, zal daar meer over vertellen.
Binnenkort, op 5 juni, zullen we bij elkaar komen met vertegenwoordigers van verschillende besturen om na te denken over de toekomst van ons gebouw. De plannen van de gemeente zijn nog niet helemaal duidelijk, maar wel zodanig gevormd, dat we weer zo’n 10 jaar vooruit durven te denken over ons gebouw op deze plek. Dan kan ook onze actieve werkgroep “Groene Kerk” verder vooruit en plannen maken over de ‘vergroening’ van ons gebouw. Dat alles met het doel om verder vorm te blijven geven aan een mooi en functioneel gebouw waar veel activiteiten plaats kunnen vinden.

Na de goed bezochte avond over VOG-beleid waarin we samen spraken over de maatregelen die wij net als andere kerken nemen om een sociaal veilig en respectvol klimaat te waarborgen, zijn er nog enkele aanpassingen geweest in de verklaringen voor de vrijwilligers. De aangepaste versie heeft Ester inmiddels aan de werkgroepleden verstuurd. Ons beleid zal binnenkort op de website van de Regenboog vermeld worden. Wij zijn blij dat Frans Voets deze taak op zich kan nemen, nu Edo Elstak helaas door ziekte uitgeschakeld is.
Truus de Haan, voorzitter AKM