Het Regenboogkoor bestaat uit 30 enthousiaste leden die graag zingen. Onder leiding van de dirigent Hendrik Vonk wordt er wekelijks geoefend. Vaste begeleider op piano en orgel is Wilfred van de Wal. Datgene wat wij als koor zingen, gebeurt in nauw overleg met de voorganger van de viering. Het zijn vaak liederen uit het liedboek of “Gezangen voor liturgie” (GVL). Verder heeft het koor nog een eigen repertoire met meerstemmige stukken om te gebruiken bij de vieringen. Wij verlenen ongeveer 15 maal per jaar medewerking aan de zondagse vieringen, maar ook op feestdagen zoals Kerstmis en Pasen.
Wij oefenen elke woensdagavond van 20 uur – 22 uur in het Kerkelijk Centrum de Regenboog. Iedereen die mee wil zingen in het koor, is van harte welkom.
Wilt u meer weten over ons koor, dan kunt u contact opnemen met Susanne van den Burgh
E-mail: rbksecretariaat@gmail.com
tel 071-5216148