De afgelopen periode heeft de AKM zich bezig gehouden met de vraag, hoe wij een beleid konden formuleren ten aanzien van uitvaarten in onze Geloofsgemeenschap. Dit beleid houdt zowel rekening met het feit dat wij een Oecumenische Geloofsgemeenschap zijn, als met de tradities die binnen de verschillende moederkerken een rol spelen.

Wij hebben gemeend, dat nu wij bijna 50 jaar een Oecumenische Geloofsgemeenschap vormen, er voor de nabestaanden van leden van onze Geloofsgemeenschap geen verschillende kosten in rekening gebracht moeten worden voor een uitvaart van een lid van deze Geloofsgemeenschap, of deze nu verbonden was aan deze of gene moederkerk, dan wel alleen aan de oecumenische geloofsgemeenschap.

Dit betekent dat wij als AKM in overleg met de Stichting Beheer, een eenduidig tarief van €550 hebben afgesproken voor een uitvaart van ieder lid van deze Geloofsgemeenschap.

Voor deze prijs van €550 wordt een uitvaart verzorgd
• door een voorganger van de Regenboog
• met begeleiding door een organist
• in de kerkzaal van kerkelijk centrum de Regenboog met gebruik van de beamer met een standaard gedrukt liturgieboekje
• met de beschikbaarheid van het stiltecentrum voorafgaand aan de uitvaart voor de overledene en de naaste familie.

Was het de wens van de overledene of stellen de nabestaanden het koor op prijs, dan wordt er €200 extra in rekening gebracht.

De huur van de ontmoetingsruimte en de catering na afloop van de uitvaart, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Langer verhuur van het stiltecentrum is in overleg mogelijk en wordt ook apart in rekening gebracht.

Een duidelijk verschil tussen de tradities is het al dan niet houden van een collecte tijdens een uitvaart. Als het een uitvaart van een lid, verbonden aan de Rooms Katholieke kerk betreft, wordt er vaak een collecte gehouden. Dit is in de protestantse traditie niet gebruikelijk. Afgesproken is dat de familie en de voorganger in overleg bepalen of een collecte op zijn plaats is.

Dit nieuwe beleid zal ingaan op 1 januari 2020.

Er zal een folder worden gemaakt, die door de beheerder gebruikt kan worden in gesprek met uitvaartondernemers en familieleden. Deze folder wordt ook op de website van de Regenboog gepubliceerd.

Namens de AKM,
Ester M. Korbee-van Hille,
secretaris