De Milieugroep verzorgt eens per maand de inzameling van oud papier, metaal en kleding. Het geld dat deze inzameling oplevert, wordt besteed aan grote en kleine maatschappelijke projecten die ondersteuning vanuit de kerk nodig hebben.

Er is ook een inzameling van voedsel voor de voedselbank Leiden. Elke maand worden de goederen afgeleverd aan de Voedselbank.
De leden van de milieugroep staan op de inzameldag (= eerste donderdag van de maand) tussen 10 uur tot 20 uur beurtelings een uur bij de inzamelcontainer.