Wat hebben we een schitterende advents- en kersttijd achter de rug. Ja, vandaag op 6 januari kan ik dat schrijven! Een compleet verslag zal ik niet doen maar er waren voor mij twee hoogtepunten: de Kinderkerstviering op 24 december en Epifanie.

In de kinderkerstviering zagen we een heel gaaf stop-motion filmpje, gemaakt door Johannes en Marien Buitenwerf. En een kerstverhaal dat zich afspeelde op veel herkenbare plekken: het Leidse stadhuis, de Burcht… Het kribbetje bleek uiteindelijk te staan in onze eigen Regenboog. Niet zo’n raar idee want ons gebouw is uiteindelijk ontworpen en gebouwd door een schurenbouwer. Geen paleis maar wel een zeer gewaardeerd dak boven onze hoofden.

En dan Driekoningen. Er waaide een frisse wind door onze kerk. Dat was niet omdat er een deur open stond. In weerwil van het verhaal van kerstavond is er in ons gebouw (voor zover mij bekend) nog nooit iemand geboren… Nee, het thema was de Groene Kerk en de goede voornemens voor 2020. Ons gebouw is al letterlijk groen, maar we willen ook figuurlijk groener worden en niet alleen het gebouw, maar ook de Merenwijk en wellicht ook de rest van Leiden. Misschien mag zelfs het dorp ‘over de sloot’, Leiderdorp meedoen.

We deden niet alleen een duit in het mandje maar pakten ook een papiertje uit een ander mandje. Daarop stond een opdracht voor komende week om iets bij te dragen aan een duurzamere wereld. Dat bracht een golf van enthousiast geroezemoes met zich mee… Op mijn briefje stond de oproep om te minderen met alcoholhoudende en andere drank en meer water te drinken. Dat eerste is lastig voor me, mijn gebruik is al 0%. Eén van onze jongvolwassen medekerkgangers trok hetzelfde briefje, grinnik, en staat daarmee voor een heel andere uitdaging… Dat leidde al tot een leuk contact via de e-mail.

Kortom: we worden opgeroepen om wat te dimmen in 2020. Laten we dat niet alleen met lichten en geestrijk vocht doen. Op mijn vorige werk stond ‘Dimmen’ ook voor: denken in mogelijkheden. Nu ik mijn alcohol- en drankgebruik niet verder dan nul kan terugbrengen, ga ik de komende week alleen maar losse thee drinken en geen zakjes thee. En ik ben enorm benieuwd wat deze frisse wind, dit denken in mogelijkheden, ons in 2020 gaat brengen.

In elk geval: Vrede en alle goeds!
Jessica Langenhoff