Programma najaar 2020

Samenwerkende kerken in de Merenwijk bieden u elk jaar weer een veelkleurig programma om vanuit het geloof met elkaar bezig te zijn. Hier vindt u een overzicht van activiteiten die er binnen of vanuit de Regenboog plaatsvinden.

Gezellige activiteiten,leerzame series, bezinnende bijeenkomsten,voor jong en oud, man en vrouw, kortom voor ieder­een. Er zit vast iets leuks, boeiends of interessants bij voor u. Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten plaats in KC De Regenboog; Watermolen 1; 2317 ST Leiden.Onderwerpen  
BijbelcursusJoodse achtergrondenGeloven in Coronatijd
Liederen en muziek in de AdventstijdInloopochtendKliederkerk
RozenkringVesper


Allerzielen buiten

Op maandag 2 november organiseert het kerkelijk centrum
“De Regenboog” een Tijd van Licht en Ontmoeting.
Een nieuw initiatief voor een oud ritueel rond Allerzielen.

In de Merenwijk, de Regenboog, worden kaarsjes aangestoken
als teken van verbondenheid tussen mensen.
We nodigen u van harte uit om een kaarsje te komen aansteken
voor een dierbaar persoon of personen; zijn/haar naam op te schrijven en op te hangen in de gedenkboom.

Een lichtje, wens of gebed….

  • voor iemand die gestorven is,
  • voor iemand die u mist,
  • voor iemand waar u veel van houdt.

Van harte welkom aan iedere inwoner van Leiden met name de bewoners van de Merenwijk. Er is i.v.m. corona géén koffiedrinken.
Zou men een gesprek willen dan kan men ter plaatse een afspraak maken bij de aanwezige pastor.

17.00 – 19.00 uur is de kerk open
19.00 uur geen afsluitend ritueel i.v.m. corona maatregelen

Ingang: voorzijde van de Regenboog
Watermolen 1 Leiden
Uitgang: via de kerktuin parkzijde


Cursus Bijbels Hebreeuws

Door pastor Willy Hoogendoorn.
data: Elke woensdagmiddag vanaf 21 oktober t/m 16 december,
tijd:   14.00 uur. Maximaal 5 deelnemers.
Aanmelden uiterlijk 12 oktober bij pastor Willy Hoogendoorn, pastor.regenboog@gmail.com, 06-51980888.


Cursus ‘Joodse achtergronden van het Nieuwe Testament’

Welke invloeden van het joodse denken en geloven zien we terug in het Nieuwe Testament? Dit ontdekken we samen in een cursus van zes middagen.
data: Dinsdagmiddagen 20, 27 oktober, 3, 10, 17 en 24 november,
tijd:  14.00 uur.
Aanmelden uiterlijk: 12 oktober bij pastor Willy Hoogendoorn, pastor.regenboog@gmail.com, 06-51980888.


Gespreksgroep ‘Geloven in corona-tijd’

De coronacrisis treft de hele samenleving, dus ook de kerk. Want een tijd lang hebben we niet of nauwelijks samen kunnen vieren, en zijn we maar mondjesmaat bij elkaar gekomen. We zijn als kerk in ons wezen getroffen, juist omdat geloven iets is wat je samen doet. De grote vraag is natuurlijk hoe dit verder gaat nu de tweede golf een feit is. Daarop weet niemand op dit moment het definitieve antwoord. En juist omdat alles zo onzeker is: hierbij de aankondiging van de gespreksgroep over geloven in coronatijd.

In de afgelopen maanden zijn verschillende boekjes over het geloof en de kerk in de tijd van de coronapandemie verschenen, o.a. van de Anglicaan Tom Wright (God en de pandemie) en van verschillende protestantse en rooms-katholieke auteurs uit België en Nederland (Kerk in tijden van corona); ook de nieuwe visienota van de PKN, Van U is de toekomst, staat in het kader van de crisis. In deze publicaties wordt niet alleen maar stilgestaan bij de ellende die de pandemie (ook in de kerk) veroorzaakt, maar worden ook de kansen en mogelijkheden benoemd die vanuit deze periode kunnen ontstaan. Het lijkt me mooi en bemoedigend om n.a.v. deze boekjes en bijv. ook krantenartikelen met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: heeft God iets met deze pandemie te maken? Hoe houd je perspectief in deze tijd, en kan geloof daarbij helpen? Zitten er ook positieve kanten aan deze crisis? Op deze manier kunnen we zowel onze zorgen benoemen en delen, als ook op een positieve manier vooruit kijken. Doet u ook mee?

data: Woensdagmiddagen 14, 28 oktober, 18 november,
tijd:   14.00 uur.
Aanmelden uiterlijk 8 oktober bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com, 06-40425789.


Gespreksgroep ‘Liederen en muziek in de Advents- en Kersttijd’

In de Adventtijd komen we, net zoals vorig jaar, op drie avonden bij elkaar om de rijkdom van liederen en muziek die horen bij Advent en Kerst te ontdekken. We maken een reis door de geschiedenis en bespreken vragen als: hoe zijn die liederen rond Advent en Kerst eigenlijk ontstaan, hoe verschillen de rooms-katholieke en de protestantse traditie hierin van elkaar, welke (bijbel)teksten worden in dit soort liederen gebruikt? Aan de hand van de teksten en de muziek leven we zo samen toe naar Kerst. Er zal ook ruimte zijn om naar deze muziek te luisteren. Uiteraard bespreken we andere liederen dan vorig jaar.
Samen ontdekken we op drie avonden de rijkdom van liederen en muziek die horen bij Advent en Kerst. Met muziek, historische achtergronden en ruimte voor het bespreken van eigen (geloofs)ervaringen.
data: Dinsdagavonden 1, 10 en 17 december,
tijd:   20.00-21.30 uur.
Aanmelden uiterlijk Opgave is noodzakelijk 23 november bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com, 06-40425789. Maximum aantal deelnemers: 10

onderwerpen


Gespreks op zondag

Op dit moment is er op zondag door de coronamaatregelen te weinig ruimte in De Regenboog om een Gesprek op Zondag te houden.
Om toch met elkaar een goed gesprek te kunnen voeren over interessante onderwerpen heeft de werkgroep GOZ bedacht om op een doordeweekse dag in De Regenboog gesprekken te organiseren.
In deze coronatijd heb je waarschijnlijk veel gelezen, film gekeken, muziek geluisterd en zo meer. Daar zitten vast boeken, artikelen, films, muziekstukken en dergelijke tussen, die je graag met anderen zou willen delen en bediscussiëren. De opzet van de doordeweekse gesprekken is dat ieder die dat wil de gelegenheid krijgt een onderwerp in te brengen, toe te lichten waarom zij of hij het in de groep brengt, kort te vertellen waarover het gaat, om te eindigen met een vraag of een stelling als start voor het gesprek.
Als voorbeeld: Ik heb het boek Afvallige van Joram van Klaveren gelezen. Hierin vertelt de schrijver hoe hij van een orthodox christelijk opgevoede jongen en fervente bestrijder van de islam, moslim werd. Hij begon zich te verdiepen in de Islam met de bedoeling een boek te schrijven om voor eens en voor goed af te rekenen met de islam. Het liep anders. Het boek lezen ervoer ik als een uitdaging om naar het christendom te kijken vanuit de islam. Daar zou ik graag met anderen over nadenken in het doordeweeks GOZ. (Peterhans van den Broek)
We houden rekening met de coronaregels daarom is vooraf aanmelden nodig. Als je ook een onderwerp wilt inbrengen dit graag vooraf melden zodat we het gesprek goed kunnen plannen.
Werkgroep Gesprek op Zondag

data: Maandag 19 oktober,
tijd: 15.00-16.30 uur.
Aanmelden Peterhans van de Broek peterhansvandenbroek@gmail.com


Inloopochtend

Elke werkdag van 10:00u tot 12:00u bent u welkom in de Regenboog. Een gastvrouw/gastheer is aanwezig om u gastvrij te ontvangen. U kunt komen voor een gesprek en voor koffie, maar u kunt ook in het Stilte Centrum tot rust komen. Misschien heeft u een reden om een kaarsje te branden. Dan kan dat.
Stap een binnen


Kliederkerk

Creatieve viering rondom een Bijbelverhaal, voor kinderen (3-10 jaar) en hun (groot)ouder(s):
data: zondagmiddagen 8 november, 31 januari 2021, 27 maart (Palmpasenstokken maken), 30 mei,
tijd:  14.00-15.30 uur.
Aanmelden uiterlijk op de donderdag voorafgaand, bij ds. Mirjam Buitenwerf, ds.regenboog@gmail.com, 06-40425789.

onderwerpen


Rozenkring

Gesprekskring voor volwassenen waarin samen boeken over theologie en/of zingeving worden besproken.
data: Maandagavonden 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december,
tijd:   20.00 uur.
Aanmelden uiterlijk vrijdag 18 september bij Dick Rijken, rijken.vandenberg@planet.nl.


Vespers

geleid door pastor Willy Hoogendoorn en ds. Mirjam Buitenwerf.
Een korte avonddienst,
data: Donderdagavonden 8 en 29 oktober, 12 november,
tijd: 19.00 uur (korte) vesper,
Aanmelden uiterlijk twee dagen van tevoren bij een van de pastores

onderwerpen