Vandaag, zondag 17 september, vierden we in een feestelijke viering de Regenboogzondag, de start van het nieuwe kerkelijke seizoen in de Regenboog. De dienst had als thema ‘water’. Dat thema sluit goed aan bij ons streven als kerk om ons steentje bij te dragen aan een beter milieu – we gingen er met aantal vragen via Mentimeter op in. Maar ook in de Bijbel speelt water een zeer belangrijke rol. We lazen het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-15).

Na een korte overweging door ds. Mirjam Buitenwerf gingen we in groepen uit elkaar om op allerlei manieren met het thema aan de slag te gaan. Pastor Willy Hogendoorn hield een inleiding over water in het Oude Testament. De kinderen speelden waterspelletjes (helaas moest het binnen, omdat er buiten teveel water uit de lucht kwam); onder leiding van twee jongeren kon er verder gediscussieerd worden over het thema en in de ontmoetingsruimte werd gewerkt aan een creatieve collage over ‘water’. In de kerkzaal bespraken we o.l.v. Mirjam Buitenwerf lied 350, ‘Het water van de grote vloed’. Zo kregen we en nieuwe inzichten rond het thema ‘water’ en een voorproefje van de verschillende activiteiten in het nieuwe seizoen (zie ons Jaarprogramma 2023 – 2024 | De Regenboog (deregenboogmerenwijk.nl))

De muziek in de viering werd verzorgd door de Jongerenmuziekgroep; we zongen o.a. ‘King of Kings’ in canon (lied 883) en natuurlijk ons eigen Regenbooglied.